Satakunta lautasella − Sikses parhaat maut

MKN Länsi-Suomi

Ruokahankkeet

Hankkeen tavoitteena on nostaa satakuntalainen lähiruokaketju valtakunnan kärkeen.

Maitojaatelo ja mustikkacrumble
Satakunta lautasella − Sikses parhaat maut -hankkeen tavoitteena on nostaa satakuntalainen lähiruokaketju valtakunnan kärkeen uusien ilmastokestävien innovaatioiden sekä tuote- ja ruokaratkaisujen kehittäjänä.

Hankkeessa hyödynnetään Suomi syö Satakunnasta – Sikses parasta lähiruokaa -hankkeesta (2019–2021) saatuja kokemuksia, joilla on ansiokkaasti lisätty lähiruokaosaamista ja tuotu satakuntalaista ruokaketjua tutuksi. Sikses parasta -konseptilla on viety ruokaketjuviestintää vuosikymmen eteenpäin. Kaikissa hanketoimissa keskeistä on vastuullisuusviestintä. Lisäksi pureudutaan mahdollisiin vientimahdollisuuksiin lähiruoan ja luonnontuotteiden osalta.

Hankkeessa lisätään yhteistyötä ja verkostoitumista satakuntalaisten tuottajien ja yrittäjien välillä viestinnän keinoin:
  • luodaan materiaalia verkkoon
  • käytetään sosiaalista mediaa viestinnässä
  • huomioidaan hankkeen saavutettavuuden parantaminen
  • nostetaan vientiosaamista ja lisätään maakuntien välistä yhteistyötä
  • nostetaan luonnontuotteet lähikeittiöihin ja löydetään vientimahdollisuuksia
Hankkeen toimet jaetaan viiteen eri toimenpiteeseen:

TP 1 Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen. Kehitetään yhteistyötä kaupan kanssa työpajoin, vuoropuheluin sekä info- ja verkostoitumistilaisuuksin.

TP 2 Luonnontuotteet. Luodaan pohja satakuntalaiselle luonnontuotealan verkostolle, joka toimii aktiivisesti lähiruoka- ja ruokamatkailutoimijoiden kanssa niin Satakunnassa kuin koko Suomessa.

TP 3 Lähiruokaverkoston vahvistaminen. Vahvistetaan keskeisten toimijoiden verkostoa sekä maakunnallisesti että naapurimaakuntiin. Benchmarkataan läheisesti toimintaan liittyviä hankkeita ja otetaan oppia aiemmista samankaltaisista toteutuksista. Suunnitellaan ja toteutetaan ruokaketjuviestintää uudella otteella keskittyen erityisesti vastuullisuusviestintään.

TP 4 Yhteistyötoimien jalkautus. Toimintaamme tukevien, aikaisempien hankkeiden hyvien kokemusten perusteella jatketaan hankeyhteistyötä. Viestitään käynnissä olevista keskeisistä ruokaketjuhankkeista. Toteutetaan mm. työpajoja tai tehdään retki/etätapaaminen vientikohteeseen.

TP 5 Lähiruokakoordinaatio, ruokasektorin koordinaatio -hankkeen kanssa. Osallistutaan ruokasektorityöryhmän kokouksiin ja työpajoihin/seminaareihin. Tuodaan hyviä käytänteitä/hanke-esimerkkejä maakunnallisiin tilaisuuksiin. Kirjoitetaan aktiivisesti valtakunnallisiin viestintäkanaviin. Lähiruokapäivän viestintä kuuluu keskeisiin toimiin.

Läpileikkaavana teemana on tehokas viestintä ja tiedonvälitys, joka tehdään yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteena on, että sen päätyttyä Satakunnasta on muodostunut monipuolisesti toimiva ja kiinnostava ruokamaakunta, josta sen parissa toimivat toteuttajaorganisaatiot viestivät ja innostavat. Kohderyhmät kokevat avautuneista kauppa- ja vientiväylistä arvonlisäystä. Hankkeen toimenpiteillä syntyvä toiminta antaa satakuntalaiselle ruokaketjulle mahdollisuuden tulla näkyväksi. Olemme vastuullisia ja luotettavia toimijoita ruokaketjun kehittäjinä ja viestijöinä.

Seuraa hanketta: