Ruokaketju näkyväksi

MKN Oulu

Yrityshankkeet

Ruokaketju näkyväksi -hankkeessa otetaan viestintä osaksi yrityksen arkea. Käytännönläheisissä koulutuksissa vahvistetaan brändiä, treenataan vuorovaikutustaitoja, päivitetään verkkosivut ajantasalle ja etsitään jokaiselle sopiva tapa käyttää somea.

Ylakuva

Kuulostaako tutulta: viestiä pitäisi, mutta aikaa ei tahdo olla. Ja kun aikaa olisi, on kanavia niin monia, ettei tiedä mitä käyttää ja miten. Somevideoitten teko tuntuu työläältä ja monimutkaiselta, runosuoni ei pulppua ja kiirekin painaa päälle. Verkkosivut ovat perustamatta tai ne ovat kymmenen vuotta vanhat.

Ruokaketju näkyväksi -hanke järjestää koulutuksia vastuullisen viestinnän taitojen opetteluun aina syksyyn 2024 saakka. Koulutukset järjestetään Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Ääntä ruuantuotannosta yrittäjien omalla äänellä kerrottuna tarvitaan lisää.

Tutustu tarjontaamme:

Oppimistavoitteet:

 • Opit vastuullisen imagon rakentumisen perusteet ja sisäistät sen merkityksen
 • Tutustut vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen merkitykseen yrityksesi kilpailutekijänä
 • Laajennat osaamistasi selkeillä ja helposti arkiseen työhön istuvilla digitaalisen viestinnän keinoilla, joilla tuodaan esiin yrityksen vastuullista toimintaa eri kohderyhmille
 • Alat nähdä säännöllisen viestinnän keskeisenä, luontevana osana yrityksesi strategiaa ja vastuullista toimintaa


Ota yhteyttä:
projektipäällikkö Taru Koskinen, puh. 041 731 0368, taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi

Hallinnoija ja osatoteuttajat: ProAgria Oulu/Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun ammattikorkeakoulu ja MTK Pohjois-Suomi.

Rahoittaja: Euroopan maaseuturahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteistyökumppanit: Osuuskauppa Arina ja Pohjolan Maito.

Hankkeen ajankohtaisista asioista tiedotetaan ProAgria Oulun Facebookissa ja Instagramissa.

Verkkokurssialusta

Ruokaketju näkyväksi -hankkeen koulutuskokonaisuuksia voi opiskella myös itsenäisesti Oulun ammattikorkeakoulun toteuttamalla verkkokurssilla.

Ilmoittautumalla verkkokurssin opiskelijaksi saat käyttöösi hankkeessa toteutettujen koulutusten oppimateriaalit, kattavasti tallenteita koulutuksista ja tehtäviä, joiden avulla voit kirkastaa oman yrityksesi viestintää ja näkyvyyttä.

Verkkokurssilla voit opiskella ajasta ja paikasta riippumatta seuraavia kokonaisuuksia:

 • Vastuullisen yrityksen brändi ja tuotteet
 • Vuorovaikutus kuntoon
 • Laitteet ja kanavat haltuun

Verkkokurssialustalle pääset:

 • Osallistumalla koulutukseen, johon on sisältynyt pääsy verkkokurssialustalle

Linkki verkkokurssialustalle lähetetään suoraan antamaasi sähköpostiin. Pääset hyödyntämään kaikkia alustalta löytyviä koulutuksia koko hankkeen toiminta-ajan. Materiaalit ovat osallistujien käytössä hankkeen loppuun asti.

Viestinnän pienryhmät tuottajille

Ruokaketju näkyväksi -hankkeessa kootaan pienryhmiä oman tilansa viestinnän kehittämisestä kiinnostuneista tiloista. Pienryhmä tarjoaa parhaita käytäntöjä ja oppia viestinnän asiantuntijoilta ja oman alan yrittäjiltä.

Pienryhmässä yrittäjä oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää tilan omien lähtökohtien mukaisesti, oppii kertomaan oman tilansa toiminnasta ja hyödyntämään tähän omaan käyttöön sopivia kanavia ja työkaluja.

Pienryhmän työskentely rakentuu seuraavasti:

 1. Aloitustapaaminen. Kartoitetaan keskustellen pienryhmän yritysten omat lähtökohdat, oppimisen tarpeet, tavoitteet ja taitotaso. Koulutuspäivien sisältö räätälöidään tämän perusteella.
 2. 2–3 koulutuspäivää tilaympäristössä. Opetellaan yhdessä valittuja viestinnän taitoja käytännönläheisesti asiantuntijan ohjauksella tilaympäristössä. Syvennetään oppimista asiantuntijan opetuksella, keskustelulla ja kokemusten vaihtamisella.
 3. Itsenäiset opinnot verkkoalustalla (linkki). Verkkoluennot syventävät oppimista. Verkkoluentoja voi käydä omaan tahtiin.

Pienryhmän hinta alkaen 129 € / yritys. Pienryhmäkoulutusten hinta määräytyy kokonaisuuden mukaan. Pyydä tarjous! Hankkeen toteutusaika on 1.8.2021–31.10.2024.

Näin osallistut:

1. Perehdy hankkeen tarjoamaan koulutustarjontaan – linkki

2. Valitse sieltä itseäsi eniten kiinnostavat aihealueet

 • Koulutuspaketti koostuu 1–2 työpajasta ja 1–2 verkkoluennosta

3. Kokoa 2–5 hengen/yrityksen pienryhmä

4. Laita meille viestiä:

5. Räätälöimme tarpeisiinne sopivat koulutuskokonaisuudet!

6. Sovimme aikataulut ja paikat teidän ja kouluttajien kanssa aloitustapaamisessa.

Tilaa uutiskirje