Taru Koskinen

Taru koskinen

ympäristöasiantuntija

MKN Oulu

Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

taru.koskinen@maajakotitalousnaiset.fi 041 731 0368