Pakastekuivauksen tuottajaselvitys - markkinointi- ja tuottaja/toimialaorganisaation perustamisen selvittäminen

MKN Itä-Suomi

Yrityshankkeet

Hankkeessa selvitetään ja tuotetaan tietoa ja verkostomalleja Pohjois-Karjalaan perustetun pakastekuivausliiketoiminnan ja sen vaatiman raaka-aineketjun ja myyntirakenteen luomiseksi.

Tuotteita Grune Woche
Pakastekuivattuja tuotteita Grune Woche -messuilla.

Hankkeessa selvitetään ja tuotetaan tietoa ja verkostomalleja Pohjois-Karjalaan perustetun pakastekuivausliiketoiminnan ja sen vaatiman raaka-aineketjun ja myyntirakenteen luomiseksi. Keskeisenä tehtävänä hankkeessa on selvittää mallit ja keinot siihen, että pakastekuivauksen tarvitseman raaka-aineen laatu ja toimitusmäärät vastaavat tarvetta.

Hankkeessa selvitetään nykyisten vihannesviljelyn, marjanviljelyn ja hedelmänkasvatuksen sekä luonnontuotteiden nykyiset yhteistyörakenteet ja -organisaatiot ja niiden toimivat käytännöt Suomessa sekä kartoitetaan Suomen ulkopuolella toimivia tuottajaverkostoja ja toimialaorganisaatioita ja niiden parhaat käytännöt. Lisäksi hankkeessa selvitetään luonnontuotealan raaka-aineketjun keräysverkostomallia ja mahdollista yhteistyötä Metsäkeskuksen, LUKE:n ja muiden sopivien kumppaneiden kanssa. 

Hankkeessa haetaan raaka-aineketjun sopimustuottamisesta kiinnostuneita alkutuottajia, alkuvaiheessa ensisijaisesti marjanviljelijät, luonnontuotetoimijat ja vihannestuottajat. Hankkeessa kontaktoidaan mahdollisimman laajasti itäsuomalaisia marjan- ja vihannesviljelijöitä sekä luonnontuotealantoimijoita. Suunnitelmista ja tavoitteista tiedotetaan valtakunnallisesti. Saadun tiedon pohjalta tuotetaan uudelle verkosto- ja yhteistyörakenteelle sopivia toimintamalleja, joiden pohjalta tavoitteiden mukainen organisaatiorakenne muodostetaan.

Selvityksen toteutukseen liittyvä kilpailutus ajanjaksolla 18.4.-2.5.2023.

Hanketta rahoittaa: 

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) ja Business Joensuu.

Lisätiedot: 

Hankevastaava, erityisasiantuntija Marja Pulkkinen, marja.pulkkinen@proagria.fi, p. 040 301 2438

Luonnontuoteala on nosteessa – Itä-Suomessa selvitetään raaka-ainepotentiaalia pakastekuivaukseen ja jalostukseen

Luonnontuotteiden eli metsistä ja luonnosta saatavien marjojen, sienien ja kasvien kysyntä raaka-aineena on kasvanut ja laajentunut elintarvikkeista kosmetiikkaan, rehuihin ja erilaisiin kemikaaleihin. Kiinnostus kohdistuu paitsi ravintokasveihin myös kasvinosiin, joissa bioaktiiivisten aineiden pitoisuudet mahdollistavat terveysvaikutteisten valmisteiden tuotantoa. Kasvua on jarruttanut raaka-aineen saanti, johon nyt etsitään ratkaisua toimijoiden yhteistyöstä ja raaka-aineiden uudenlaisista esikäsittelyistä.

Tiedote 24 5 2023 Ita Suomessa selvitetaan raaka ainepotentiaalia pakastekuivaukseen

Tarjouspyyntö 18.4.2023: Pakastekuivauksen tuottajaselvitys - Markkinointi- ja tuottaja- /toimialaorganisaation perustamisen selvittäminen

Tarjouspyynto pakastuskuivaus selvitys