Lähiruokaretki - Heinäveden ja Liperin ruokamatkailun vahvistaminen

MKN Itä-Suomi

Yrityshankkeet· Ruokahankkeet

Leipakuva hyva
Kehitetään Liperin ja Heinäveden ruokamatkailua. Tavoitteena on, että ruoka ja siihen liittyvät palvelut houkuttelevat matkailijoita alueelle.

Hankkeella edistetään maaseudun elinvoimaa Liperissä ja Heinävedellä luomalla yrityksiin kasvua ruokamatkailua kehittämällä. Tavoitteena on, että ruoka ja siihen liittyvät palvelut houkuttelevat matkailijoita alueelle.

Alueella on sekä runsaasti alkutuotantoa että omaleimaista ruokaperinnettä, jota voitaisiin hyödyntää paremmin matkailussa. Hankkeessa halutaan muodostaa yritysten erilaisista ruokaan liittyvistä palveluista (mm. maatilat, puutarhat, ravintolat) matkailijoita kiinnostava kokonaisuus sekä tuoda aluetta esiin ruokamatkailukohteena niin, että matkailijamäärät alueella lisääntyvät. Alueen ja sen ruoka-alan yrittäjien sekä ruokatuotteiden ja -palveluiden laatua sekä asioinnin helppoutta kuluttajille halutaan parantaa osaamista lisäämällä, eli kehittämällä sekä yhteistä että yritysten omaa viestintää ja toimintatapoja.

Hankkeen keskeisiä tuotoksia ovat:

- Kehitetyt ruokatuotteet, esim. paikallisia raaka-aineita ja osaamista hyödyntävät, erottuvat annokset, ideat jatkojalostamiseen

- Yritysten houkuttelevat kirjalliset ja kuvalliset aineistot omista ruokatuotteista

- Ruoka-alan yhteistyöverkosto ja matkailijoita houkutteleva toimintakonsepti

- Liperin ja Heinäveden ruokamatkailun kohteet kartalla ja verkossa

Hankkeen toteutus: Liperin ja Heinäveden kunta, MKN Itä-Suomi / ProAgrian Itä-Suomi. 

Rahoittaja: Lapin ELY-keskus / Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka, kalastus- ja metsästysmatkailuhankerahoitus.

Lisätiedot:

Yritysasiantuntija Johanna Rinnekari,

johanna.rinnekari@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 301 2441