Avoimet tulet

MKN Länsi-Suomi

Ruokahankkeet

Hanke keskittyy luontoretkeilyyn ja -matkailuun Huittisten ja Punkalaitumen alueella 2020-2022.

Avoimet tulet

Luontomatkailu ja luonnon virkistyskäyttö ovat nousevia trendejä, joihin panostamalla voidaan vaikuttaa yksittäisten matkailijoiden sekä paikallisväestön hyvinvointiin sekä tukea paikallisia ruoka-, matkailu- ja elämyspalveluyrittäjiä. Tärkeä osa luontomatkailua ja luontokohteiden virkistyskäyttöä ovat reitistöt, tulipaikat sekä erilaiset luontokohteet. Avoimet tulet -hanke keskittyy luontoretkeilyyn sekä luontomatkailuun.

Tarkoituksena on parantaa alueen asukkaiden tietoisuutta paikallisista luontoretkeilykohteista, kannustaa paikallisia kuluttajia ja yrittäjiä luontokohteiden käyttöön sekä lisätä paikallisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia liittyen luontoretkeilyyn ja -matkailuun. Edistetään myös seudun luontomatkailumahdollisuuksien tunnettavuutta.

ProAgria Länsi-Suomi ry:n hanke toteutetaan Joutsenten reitti ry:n rahoituksella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hanke toimii vuosina 2020-2022.

Avoimien tulet -hanke kokoaa yhteen Huittisten ja Punkalaitumen kaikki luontomatkailu- ja retkeilykohteet. Kohteista tullaan koostamaan yhteinen kartta. Vastaa luontokohteiden ja -reittien kohdetietokyselyyn tästä https://forms.office.com/r/yFLSBXK784

Tervetuloa mukaan hankkeen Facebook-ryhmään!

ProAgrian tietosuojaseloste

Tilaisuuksien tallenteita:

Luontokohteet kartalle, Avoimet tulet Teams infon tallenne 6.4.2021