Matkamessuilla puhuttiin vastuullisuudesta

3 min lukuaika

Yrittäjyyden asialla

Vastuulliset valinnat matkailussa olivat tämän vuoden seminaariaiheissa keskeisessä osassa. Sanna-Mari Renfors Satakunnan AMK:sta hahmotteli yritysten tunnistettavaksi viisi merkittävää vihreää taitoa, jotka tarvitaan, jotta Suomesta tulisi johtava kestävän matkailun kohdemaa.

Vadit

Pitkän tauon jälkeen järjestettiin taas Matkamessut Helsingissä. MKN Itä-Suomen asiantuntijat ovat mukana useissa matkailualan hankkeissa, joten oli syytä käydä höristelemässä korvia paikan päällä.

Vastuulliset valinnat matkailussa olivat tämän vuoden seminaariaiheissa keskeisessä osassa. Sanna-Mari Renfors Satakunnan AMK:sta hahmotteli yritysten tunnistettavaksi viisi merkittävää vihreää taitoa, jotka tarvitaan, jotta Suomesta tulisi johtava kestävän matkailun kohdemaa:

 1. Resurssitehokkuus: energian- ja vedenkulutus, kierrätys
 2. Ilmastonmuutoksen minimointi, vähähiiliset ratkaisut
 3. Ympäristöjohtaminen: henkilöstön kouluttaminen ja motivointi
 4. Kestävyysviestintä: asiakkaiden ympäristötietoisuuden lisääminen
 5. Biodiversiteetin suojelu: voidaanko luonnonsuojelua tuotteistaa?

Vastuullisuuskäytännöt -paneelikeskustelussa vastuullisuustyön haasteeksi nostettiin mm. hiilijalanjäljen laskeminen käytännössä, työntekijöiden saaminen mukaan vastuullisuustyöhön ja heille tunne, että jokainen voi vaikuttaa. Eri maissa ollaan vastuullisuustyössä kovin eri tasolla ja kaikissa kohdemaissa asioihin ei voi vaikuttaa, vaikka halua olisi.

Onnistumisten puolelle yritysten vastuullisuustyössä nostettiin jokainen uusi vastuullisuussertifioitu yritys, kun paikallisia toimijoita onnistutaan tukemaan sertifioitumisessa; vanhojen risteilyalusten teknologian päivittäminen, jotta laivat voivat jatkaa toimintaansa vähäpäästöisempinä; matkailuyrityksissä sisäisen vastuullisuuskulttuurin nouseminen ja resurssien riittävä varaaminen tähän työhön ja koulutukseen.

Jotta vastuullisuustyö ylipäätään onnistuu, on se integroitava osaksi koko yrityksen liiketoimintaa. Riippumattoman osapuolen arvioimat ympäristösertifioinnit ovat yksi tapa viedä vastuullisuutta eteenpäin maailmanlaajuisessa matkailukentässä. On tärkeää, että aloittaa jostakin, yhdestä asiasta kerrallaan. Työntekijän kannattaa nähdä oma vastuullisuusosaaminen vahvuutena ja erottautumistekijänä työnhaussa.

Konkretiaa kuluttajille

Yritysten vastuullisuusmainonta ovat tavan tallaajalle välillä varsin utuista höttöä, joten oli ilahduttavaa kuunnella Vastuullisuuskilpailun finaalin yritysesittelyt, joissa tarjolla oli monipuolista konkretiaa käytännön vastuullisuustyöhön hyvin erityyppisissä matkailuyrityksissä. Vastuullisuuskilpailun voitti Puumalalainen Saimaa Canoeing. Tässä joitakin poimintoja vastuullisuustyöstä finalistiyrityksissä:

 • Yrityksen kalastuspalvelut ja silakan käyttäminen ravintolassa poistavat Itämerestä fosforia ja parantavat veden laatua sitä kautta. Silakka on myös terveellinen vaihtoehto matkailijan ruokavalioon.
 • Lämmitysratkaisut: biopolttoaineet, tuulivoima, maalämpö, lämpöpumput, täysydinvoima
 • Täyssähköautojen käyttäminen
 • Tarjoiltava ruoka: kestävä kasvisruoka, riista, järvikalat, lähiruoan käyttäminen
 • Tarjottavien palvelujen kehittäminen ympärivuotisiksi vaatii paljon investointeja, mutta tätä kautta saadaan työntekijöille töitä ympärivuotisesti, mikä koettiin heidän hyvinvointinsa, ammattitaidon kehittämisen ja sitoutumisen kannalta tärkeäksi.
 • Rekikoirien olosuhteisiin investoiminen ja keskustelun avaaminen koko tässä yrityskentässä – millaista on eettinen rekikoiratoiminta Suomessa?
 • Metsäalueiden vapaaehtoinen suojelu yrityksen mailla
 • Retkeily- ja melontareiteissä ei nojauduta jokamiehenoikeuksiin, vaan yritys maksaa käyttämistään reiteistä/tulipaikoista/rannoista rehdin korvauksen maanomistajille.
 • Yritys ylläpitää kämppiä ja tulipaikkakohteita kunnossa. Kyläläiset, maanomistajat ja koko alueen yhteisö haastetaan mukaan tähän yhteistyöhön, jolloin kaikki hyötyvät ja alueellinen yhteisöllisyys kasvaa.
 • Kierrätyksen järjestäminen yrityksen lisäksi koko kyläyhteisölle
 • Luonnon ennallistaminen ja vieraslajien kitkeminen on tuotteistettu matkailutoiminnaksi
 • Junamatkailupaketit Eurooppaan

Uskon, että jokainen maaseudun yrittäjä löytää näistä teemoista ajateltavaa. Ilahduttavaa on, että MKN Itä-Suomi on työskennellyt näiden teemojen parissa jo kauan. Tällä hetkellä mm. KantriKestävä-hanke hakee konkreettisia toimintatapoja ja yhteistyömahdollisuuksia kainuulaisille luonto-, matkailu- ja elintarvikeyrittäjille ja Pohjois-Karjalassa taas Lähiruokaretki -hanke kokoaa yhteen Heinäveden ja Liperin alueen ruokamatkailutoimijoita.