MKN 90 vuotta tiennäyttäjänä – ytimessä yhteisöllisyys

2 min lukuaika

MKN 90 vuotta tiennäyttäjänä

Maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset ovat tehneet tärkeää työtä etenkin maaseudulla jo perustamisensa alkuajoilta asti. Yhdistyksemme ovat luoneet yhteisöllisyyttä eri tavoin: historiallisesti maaseudun naisten kouluttautumis- ja oppimisnäkökulmasta josta on siirrytty nykyajan virkistykseen. Teemat ovat vaihtuneet vuosikymmenten kuluessa, mutta kaiken ytimessä säilynyt yhdessä tekeminen ja oppiminen.

39 MKN90 V kuva

Yhdistystoiminta tärkeä osa neuvontakulttuuria

Maa- ja kotitalousnaisten ”Omat avaimet” -historiikkia lukiessa ymmärtää, kuinka pitkään Suomessa on tehty erilaista yhteisöllistä neuvontatyötä. Kilpailut, kurssit, opintoretket ja näyttelytoiminta olivat 1800-luvulla olennainen osa maatalousseurojen työtä. Sotien jälkeen 1940-luvun lopulta 1960-luvun alkuun vietettiin järjestötyön juhlavuosia, ja naiset viettivät paljon erilaisia juhlia ja järjestivät retkiä. 1950-luvulla päästiin jo ensimmäisille yhteisille ulkomaanmatkoille, oman järjestön mukana uskalsi myös kielitaidoton jäsen lähteä mukaan. Yöpymiset olivat alkuaikoina usein teltassa tai retkeilymajoissa säästösyistä.

1970-luvulla järjestökenttä tiivistyi. Yhteishengen lujittajiksi osoittautuivat Maa- ja kotitalousnaisten kesäjuhlat, erilaisten järjestömerkkien suorittamiset ja uudet järjestöasut. 1980- ja 1990-luvuilla teemoiksi nousivat myös terveys, hyvinvointi, ruokavaliot sekä ympäristönäkökulmat, kuten kierrätys. Näitä teemoja hyödynnettiin myös yhdistystoiminnassa ja kampanjoissa. 90-luvulla paikallisyhdistykset järjestivät omia, alueellisia juhlia ja kylätapahtumia.

Maa- ja kotitalousnaiset ovat tehneet paljon yhteisiä projekteja ja kampanjoita, joihin on saatu arvokasta tietoa tai iso joukko osallistujia yhdistysten vapaaehtoisten kautta. Yksi esimerkki on Pitäjänruokaprojekti, jossa mm. kerättiin satoja perinneruokareseptejä eri alueilta ja julkaistiin erilaisia keittokirjoja.

Nykyään maa- ja kotitalousnaiset virkistäytyvät yhdessä

Nykyään yksi tärkeä yhteisöllisyyden muoto yhdistyksissä ovat erilaiset virkistävät ja yhteisöllisyyttä lisäävät teemat ja tekemiset, kuten ruokakurssit ja yhteiset illanvietot. Saatetaan kampanjoida tietyn teeman puolesta tai talkoilla yhdessä ja lähteä sitten yhteiselle opintomatkalle. Moni mukaan liittyvä nuori kertoo, että muistaa omasta lapsuudestaan, kuinka oma mummo on ollut mukana MKN toiminnassa ja että itseä on alkanut aikuisuuden kynnyksellä kiinnostaa liittyä myös mukaan aktiivisesti järjestön toimintaan. Yksi ajankohtainen yhdistystoimintamme yhteinen tekeminen on kekrin aika, ja monet yhdistykset viettävätkin nyt sadonkorjuun aikaan kekrijuhlia tai tapahtumia.

Tutustu MKN-järjestötoimintaan

Lähde:
Manninen Kirsti, Omat Avaimet Maa- ja kotitalousnaisten yhteistyön ja neuvonnan historiaa. 2016. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry.