MKN 90 vuotta tiennäyttäjänä – vahvistusta nuorten arjen taitoihin

1 min lukuaika

MKN 90 vuotta tiennäyttäjänä

Mitä vahvemmalla pohjalla arjen taidot ovat, sitä helpommin arki sujuu Nuorten arjen taitojen vahvistus ja hyvinvoinnin tukeminen on olennainen osa Maa- ja kotitalousnaisten neuvontatyötä.

44 nuorten kurssi kesa 1982
Nuorisoa arjen taitoja opettelemassa 1980-luvulla Hämeessä.

Arjen taidot tukevat hyvinvointia

Hyvä arki on tavoittelemisen arvoinen asia! Arjen taidot niin ruoanvalmistuksen, kodinhoidon kuin raha-asioidenkin osalta ovat keskeinen osa elämänhallintaa ja hyvinvointia. Mitä vahvemmalla pohjalla taidot ovat, sitä mukavampaa ja mutkattomampaa arki on. Maa- ja kotitalousnaiset ovat jo vuosikymmenien ajan halunneet tukea ja vahvistaa nuorten arjen taitoja. Esimerkiksi 1980-luvulla nuorille järjestettiin kesäloma-aikaan kursseja, joissa valmistettiin ruokaa, leivottiin, harjoiteltiin vaatehuoltoa sekä siivousta.

Lihan leikkuun harjoittelua 80-luvulla.

Nuorissa on tulevaisuus

Sanna Määttäsen tekemän opinnäytetyön, Arkitaidot osana lapsiperheiden elämänhallintaa, tulosten mukaan arjen taitojen nähdään vaikuttavan vahvasti muuhun elämään ja heijastuvan lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa. Pääosa lapsiperheistä pärjää nykyään hyvin, mutta paljon tukea tarvitsevien tuen tarpeet ovat usein monimutkaisia. Tutkimuksen mukaan tuen tarvetta ilmenee ravitsemuksessa ja ruoanvalmistuksessa, arkirytmissä ja ajankäytössä, raha-asioiden hoidossa, siivouksessa ja hygieniassa sekä vanhemmuudessa. Järjestöjen työn merkitys korostuu usein juuri tällaisista perheistä tulleiden nuorten kohdalla.

Pyykinpesukin voi nykyisin olla osalle nuorista vierasta. Kuva 80-luvulta.

Sanonta, ”Nuorissa on tulevaisuus!” pätee edelleen ja siksi Maa- ja kotitalousnaiset jatkaa nuorisotyötä tänäkin päivänä.

Lähde: Määttänen, Sanna. 2017. Arkitaidot osana lapsiperheiden elämänhallintaa. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.