DigiSaapas - Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen virkistyspalveluissa 2020-2022

MKN Länsi-Suomi

Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailua kehitetään

Dsc 3763

DigiSaapas- hanke

Hankkeessa tehdään koko maakunnan kattava, virkistyskohdetietoa esittävä helppokäyttöinen mobiilikäyttöliittymä, joka on tarkoitettu niin retkeilijöiden kuin kuntalaisten käyttöön sekä kuntien virkistysmahdollisuuksien markkinointitarpeisiin. Tutustu hankkeen antamiin mahdollisuuksiin ja hyötyihin tästä. Hankkeessa myös tavoitellaan kuntien, yrittäjien ja muiden toimijoiden osaamisen syventämistä ja palvelutarjonnan parantamista virkistyskohteisiin ja niitä koskevien tietojen saavutettavuuden parantamiseen liittyen. Hanketta koordinoi Lounaistieto, ja hankkeessa osatoteuttajina ovat ProAgria Länsi-Suomi ry, Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitos sekä Valonia. Hanke päättyy kesäkuussa 2023, ja se pohjautuu Virkistä dataa! -hankkeeseen.

Virkistyskohdetietoja Varsinais-Suomesta löytyy tästä.

Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteiden tiedot ja toimijat kootaan yhteen
Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteista koottiin tietoa verkkopoh­jaiseen tietopalveluun. Aineisto julkaistiin avoimena da­tana osana aluetietopalvelu Lounaistietoa, jolloin se on vapaasti sekä maksutta kenen tahansa käytettävissä ja uudel­leenjaettavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tietopalvelun avulla alueen kunnat, matkailuyrittäjät ja yhdistykset voivat kehittää uutta yhteistyötä, toimintaa, tuot­teita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille. Aineisto on vapaasti jatkojalostettavissa, myös sovelluskehittäjille. Aineiston ylläpitoon kehitettiin Virma Ylläpito -työkalu, jonka avulla kohteiden ylläpitäjät voivat päivittää kohdekohtaisia tietoja. Tämä päivitystyö jatkuu yhä.

Auta tiedon keruussa

Tavoitteena on, että mahdolli­simman moni tiedon haltija ja sen tuottaja osallistuisi aineiston kokoamiseen sekä päivttämiseen an­tamalla tietoja maakuntamme kohteista. Tiedon keruussa hyödynnetään jo ole­massa olevia tietoja, mutta niitä tullaan täydentämään suorien yhteydenottojen pohjalta. Jos tiedossasi on virkistys- ja luontomatkailuun sopivia kohteita jotka eivät ole jo Virma-palvelussa tai ne kaipaisivat päivittämistä, ota yhteyttä hankkeen toteuttajiin Valoniassa maiju.kahara@lounaistieto.fi tai Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisissa terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi.

Lisätietoja Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoi­meen käyttöön Varsinais-Suomessa -hankkeesta: www.valonia.fi/virkistyskohdetietoa

Virma esite yrittäjille ja yhdistyksille

ProAgrian tietosuojaseloste