Länsi-Suomen Vuoden maisemateko -kilpailun voittaja 2023

Länsi-Suomen Vuoden maisemateko -kilpailun voittaja on Paula Ristimäki Loimaan Metsämaalta. Onnittelemme ja kiitämme tärkeästä työstä maaseutumaiseman hoitamisessa!

Vanha lato
Lato ennen korjausta

Palkitussa maisemateossa kunnostettiin 100 vuotta vanhaa, romahtamisvaarassa olevaa latoa ja näin vältettiin ladon purkaminen. Ladon säilyminen on itsessään kulttuuriteko, joka säilyttää alueen historiaa ja vanhaa maalaismaisemaa. Tilaa käytetään alueen kohtaamispaikkana, ja siellä on järjestetty lauluiltoja, tansseja ja juhlia. Uusi tapahtumapaikka on elävöittänyt lähialuetta ja lisännyt yhteisöllisyyttä.

Ladon ympäristöä on kunnostettu luonnon monimuotoisuutta edistäen. Vanhojen latojen rakenteet ja seinien kolot tarjoavat elinympäristöjä monille hyönteisille. Lisäksi latojen ympäristöt ovat otollisia monipuoliselle niittykasvillisuudelle, pensaille ja maisemapuille.

Vuoden maisemateko -kilpailu on valtakunnallinen ja toteutetaan osana MKN Maisemapalveluiden kolmevuotista Luontotekoja -kampanjaa. Kilpailulla halutaan kannustaa yksittäisiä henkilöitä, yhdistyksiä, talkooporukoita tai muita tahoja oman lähiympäristön tilan parantamiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Länsi-Suomen vuoden maisemateon valitsi Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten hallitus. Alueelliset maisemateot kilpailevat valtakunnallisesta Vuoden maisemateko -tunnustuksesta, joka julkaistaan joulukuussa.

Remontoitu vanha lato
Korjattu lato