Hyvinvointia metsän elinkeinoista 2022-2023

MKN Länsi-Suomi

Maisemahankkeet

Tavoitteena on aktivoida metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön

Metsa ja jarvi

Hyvinvointia metsän elinkeinoista

Hankkeen tavoitteena on koulutuksen, neuvonnan, viestinnän ja käytännön opastuksen avulla aktivoida metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön. Kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa asuvat metsänomistajat, jotka eivät hoida ja käytä metsäomaisuuttaan aktiivisesti tai joilla on puuntuotannon ohella paljon muita tavoitteita.

Hankkeessa pyritään tavoittamaan useita sukupolvia. Nuorille herätetään kiinnostus metsänomistusta ja yrittäjyyttä kohtaan sekä innokkuus lähteä opiskelemaan metsä- ja luonnonvara-alaa.

Hankkeen toteutus

Hankkeessa toteutetaan metsänomistajille suunnattuja koulutustilaisuuksia seuraavista teemoista: metsänomistamisen perusteet ja metsäomaisuuden hallinta, metsän- ja luonnonhoito, keruutuotteet ja luomusertifiointi, virkistys- ja matkailukäyttö, maisemanhoito ja kulttuurimaisemat sekä joulukuusien kasvatus ja koristehavut. Lisäksi järjestetään tehdas- ja yritysvierailuja ja nuorille suunnattuja työelämä- ja yrityskursseja.

Toteutusaika on 1.2.2022-31.10.2023 Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina ovat Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ja 4H-liitto.

Podcasteja metsistä ja metsien mahdollisuuksita

Kuuntele Mättäällä-podcasteja metsistä ja metsien mahdollisuuksista. Mättäällä-podcastissa ääneen pääsevät metsäalan
asiantuntijat, jotka valaisevat keskusteluissa metsäisiä  ajankohtaisaiheita. Aiheena mm. Luonnontuotteista liiketoimintaa.

Linkki eri Mättäällä podcasteihin löytyy tästä löytyy tästä. Mättäällä on Metsäkeskuksen podcast metsistä ja metsien mahdollisuuksista.

Hankkeen hyödyt

Toiminnassa oleviin yrityksiin syntyy uusia tuotteita, asiakassuhteita ja lisää liikevaihtoa. Metsänomistajat saavat lisätuloja.

Hankkeeseen osallistuneet nuoret saavat oman, henkilökohtaisen metsämentorin eli tukea ja opastusta yritystoimintaan, kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

Hanketta rahoittavat Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lounais-Suomen metsänomistajat löysivät lisätuloja metsistään

Leikkohavuja havuviljelmällä

Tiedote. Julkaistu: 11.12.2023, 09:23
Suomen metsäkeskus – Finlands skogscentral

Metsänomistajia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on viime vuosina tuettu etsimään ja tunnistamaan uusia tulonlähteitä. Mahdollisuuksia on löydetty muun muassa pakurikäävän ja joulukuusten kasvattamisesta. Yhä useampi metsänomistaja on kiinnostunut metsien erilaisista monikäyttömahdollisuuksista.

Puuntuotannon lisäksi on hyvä tunnistaa metsien tarjoamat muut hyödyt. Esimerkiksi virkistys ja luonnontuotteiden keruu voivat tarjota mahdollisuuksia lisätuloihin.

Hyvinvointia metsän elinkeinoista -hanke on aktivoinut lounaissuomalaisia metsänomistajia suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien käyttöön ja hoitoon. Päämääränä on ollut tuoda esille erityisesti uusia metsien tarjoamia elinkeino- ja yritysmahdollisuuksia.

- Haluan rohkaista metsänomistajia pohtimaan omia arvojaan ja tavoitteitaan metsien käytölle. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi luonnontuotteiden keruu ja jalostaminen sekä luontomatkailu ja virkistyskäyttö, innostaa ympäristöpäällikkö Terhi Ajosenpää Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Hankkeen tavoittamien metsänomistajien metsien käyttöön liittyvissä tavoitteissa korostuivat taloudelliset näkökulmat, mutta myös esimerkiksi luonnon- ja riistanhoito on monelle tärkeää.

- Nuoret ovat yleisesti ottaen kiinnostuneempia muistakin elinkeinomahdollisuuksista kuin puuntuotannosta. Lisäksi etenkin naiset ovat erityisen kiinnostuneita luonnonhoidosta ja metsän monikäytöstä, kuvaa hankkeen projektipäällikkö Lasse Rantala.

Metsänomistajien uusissa oivalluksissa metsiensä hyödyntämismahdollisuuksista korostuivat erityisesti luonnontuotteet.

- Metsänomistajat innostuivat muun muassa joulukuusen kasvatuksesta, havujen keräämisestä ja pakurikäävän kasvatuksesta. He siis niin sanotusti näkivät metsän puilta – oman metsänsä uusin silmin, Rantala iloitsee.

Hankkeen tuloksena onnistuttiin innostamaan myös nuoria metsänhoito- ja luonnontuotealan pariin. Nuorten 4H-yrityksiä syntyikin useita.

- Nuorten yritykset keskittyvät muun muassa metsänhoitotöihin, kuten taimikonhoitoon sekä istutus- ja raivaussahatyöhön. Tämän lisäksi on syntynyt myös kahvila- ja luonnontuoteyrityksiä. Nuori saattaa esimerkiksi myydä keräämiään ja jalostamiaan luonnontuotteita kesäkahvilassa, kertoo aluejohtaja Anni Hirvonen Suomen 4H-liitosta.

Hankkeessa tuotettiin lisäksi neljä podcastia.

- Podcasteissa asiantuntijat kertovat omien kokemustensa pohjalta joulukuusen kasvatuksesta, luonnontuotteista, nuorten yrittäjyydestä ja metsurin työstä, Rantala vinkkaa.

Tutustu podcasteihin Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Lasse Rantala
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskeskus
puh. 040 525 3619
lasse.rantala@metsakeskus.fi

Terhi Ajosenpää
ympäristöpäällikkö
ProAgria Länsi-Suomi
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
puh. 043 825 1221
terhi.ajosenpaa@proagria.fi

Anni Hirvonen
aluejohtaja
Suomen 4H-liitto
puh. 050 441 8636
anni.hirvonen@4h.fi

Hyvinvointia metsän elinkeinoista- hanke toteutettiin 1.2.2022-31.10.2023. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina olivat Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Suomen 4H-liitto. Hankkeen rahoittaja on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.