Matkaillen kylillä

MKN Länsi-Suomi

Maisemahankkeet

Onko kylällänne paikkoja ja yritystoimintaa, joista olette ylpeitä ja joita sopisi matkailijoillekin esitellä?

Kuva: Katri Salminen

Kiinnostus paikallista kulttuuria korostavaa ja ekologisesti kestävää lähimatkailua kohtaan on kasvamassa. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa valtatie 8:n tuntumassa on paljon potentiaalisia matkailukohteita, mutta ne ovat jääneet syrjään valtatien nopeatempoisesta imusta. Mielenkiintoiset kyläkokonaisuudet, kulttuurimaisemat sekä yksittäiset matkailukohteet ja tapahtumat sijaitsevat liian hajallaan eikä niistä ole riittävästi tietoa, jotta matkailijat tai lähiseudun asukkaat löytäisivät niihin.

Hankkeen aikana tullaan luomaan kyliin edellytyksiä tulevaisuuden kylämatkailun kehittämiseen tekemällä kylien nähtävyyksistä, maisemasta ja tapahtumista monipuolinen vetovoimatekijä ja kokoamalla kohteiden tietoa sähköiseen matkaoppaaseen.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kylien matkailullisia vetovoimatekijöitä ja edistää niiden tunnettuutta yhteisellä markkinointimateriaalilla. Hankkeessa etsitään kylien maisemalliset ja matkailulliset vahvuudet yhdessä kyläläisten ja eri sidosryhmien kanssa ja laaditaan suunnitelmat keskeisten kohteiden kunnostamiseksi. Hankkeella voidaan vahvistaa kunkin kylän omaleimaisuutta ja monipuolistaa matkailutarjontaa, jolloin lähialueen kylät ja matkailukohteet muodostavat yhdessä matkailijoita houkuttelevan laajemman kokonaisuuden, ”matkailutien”.

Tapahtumat kylissä
• Kyläillat
• Kyläkävelyt
• Talkoot/työpajat
• Neuvonta
• Asiantuntijaluennot

Hanke on kohdennettu Varsin Hyvän ja Ravakan toimialueille. Pääasiallisena kohderyhmänä hankkeessa ovat paikalliset asukkaat, maanomistajat, kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja yritykset.

Hankkeeseen on jo ennakkomarkkinoinnin myötä ilmoittautunut kylätoimijoita mukaan:
• Kotiseutuyhdistys Suhina ry, Laitila
• Untamalan kyläyhdistys, Laitila
• Soukaisten koulupiirin kyläyhdistys, Laitila
• Aliskulman kyläyhdistys, Nousiainen
• Mynämäen kylien neuvottelukunta, Mynämäki
• Lemun kempit, Masku
• Pakaisten kyläyhdistys, Masku
• Askaisten kyläyhdistys, Masku

Hankeaika on 1.9.2016-31.8.2018

ProAgrian tietosuojaseloste