Pohjoisen maisemahelmet

MKN Oulu

Maisemahankkeet

Perinnemaisemista elinvoimaa yhteistyöllä. Hankkeessa järjestetään hoitoa arvokkaille perinnebiotooppi- ja maisemakohteille.

Kuva: Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
Perinnebiotoopit ovat maaseutumaisemamme helmiä, pitkän perinteisen maatalouskäytön synnyttämiä luonnonniittyjä, hakoja ja metsälaitumia. Ne ovat lajistoltaan rikkaita ja niillä on myös esteettisiä arvoja. Maatalouden muutoksen seurauksena niiden määrä ja hoidon tila on laskenut viime vuosikymmeninä. Tarvitaan uutta otetta ja keinoja tilanteen parantamiseksi.
Pohjoisen maisemahelmet – yhteistyöllä elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemista -hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille perinnebiotooppi- ja maisemakohteille. Perinnebiotoopit ovat luontotyypeistämme uhanalaisimpia. Niiden hoitaminen on luontevinta maataloustoiminnan yhteydessä, niinpä karjatilalliset, maisemanhoitoyrittäjät ja muut maaseudun toimijat ovat hankkeen keskeisiä kohderyhmiä.
Hankkeen kehittämiskohteiksi valitaan arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja sekä valtakunnallisilla maisema-alueilla ja Natura 2000 -suojelualueilla sijaitsevia kohteita. Myös hankkeen osarahoittajiksi lähtevien kuntien esityksiä kohteista huomioidaan.
Hoidon edistämiseksi järjestetään infotilaisuuksia, työpajoja ja maastokatselmuksia, joissa pohditaan eri toimijoiden kesken aiheeseen liittyviä kysymyksiä.
Esiin nostettavia teemoja voivat olla muun muassa
  • sopimuslaidunnus
  • taajamien niittyjen hoito
  • maisemanhoidon sponsorointi
  • laidunpankki
  • paimenviikot
  • maiseman tuotteistaminen
  • maisemanhoito osana muuta yritystoimintaa.
Työpajojen lisäksi hanke järjestää työnäytöksiä ja talkoita, messuesittelyjä, luentoja ja opintomatkoja.
Maisemanhoitoa tekevät Pohjois-Pohjanmaalla useat tahot ja usein itsenäisesti, jolloin toisten tekemästä työstä tiedetään varsin vähän. Hanke edistää maisemanhoidon toimijoiden verkostoitumista ja järjestää laajempia verkostoitumistapaamisia yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Hankkeen lopussa kootaan suositukset siitä, miten verkoston toiminta voisi jatkua.
Hanke toimii koko Pohjois-Pohjanmaan alueella, mutta suunnittelukohteita etsitään erityisesti hankkeen rahoitukseen osallistuvien kuntien alueelta.