Ruokakasvatuksella kestävyyttä ja hyvinvointia – ruokakasvatuksen työkaluja Educassa 27.–28.1.

Ruoka on opetuksen väline, jonka avulla voi tarkastella kestävyyteen ja hyvinvointiin liittyviä, päivänpolttavia kysymyksiä. MKN Ruoka yhteistyössä muiden ruokakasvattajien kanssa tuo ruokakasvatuksen työkaluja Educa-messuille.

MKN kasviksia kulhoissa ruokakasvatus

Ruokakasvatuksen tärkeä rooli

Ruokakasvatus on yhä tärkeämpää, sillä tutkimusten mukaan suurella osalla alakoululaisista on heikko käsitys ruoantuotannosta. Lasten ja nuorten omakohtaiset kokemukset ruoan reitistä pellolta pöytään ovat vähäisiä maatilojen vähenemisen myötä. Ruoan arvostus ja ruokatottumukset syntyvät kuitenkin jo varhaisessa vaiheessa.

Ruoka- ja ympäristökasvatuksen toimenpiteet ovat konkreettinen, osallistava keino tukea ruoan arvostuksen ja aktiivisen ruokakansalaisuuden kehittymistä. Lasten parissa työskentelevät henkilöt ovat keskeinen väylä vaikuttaa tulevaisuuden ruokaosaamiseen ja kansalaisten ruokatajun kehittymiseen.

Ruokakasvatusta voidaan tehdä monipuolisesti eri oppiaineissa ja toiminnassa. Maa- ja kotitalousnaiset yhteistyössä Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n, Ruokatieto Yhdistys ry:n ja Sydänliitto ry:n kanssa jalkautuu opetus- ja kasvatusammattilaisten Educa-messuille 27.–28.1. jakamaan vinkkejä ja valmiita ideoita ruokakasvatuksen pedagogiikkaan.

Ruokakasvatuksen ammattilaiset löydät yhteiseltä osastolta: 6s68

Tietoiskut:

27.1.2023 12.00–12.45

Maistuvaa koulu- ja päiväkotiruokaa kaikille

Lue lisää

27.1.2023 klo 17.30–18.00

Ruokakasvatusta kaikille – työkaluja varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Lue lisää