Luonnon monimuotoisuuden tukemiseen löytyy konkreettisia keinoja

2 min lukuaika

Mediapankki· Ajankohtaista· MKN Maisemapalvelut· Puutarha

Ihminen heikentää luonnon monimuotoisuutta parhaillaan ennennäkemättömän nopeasti. Helposti toteuttavia biodiversiteetin suojelukeinoja kuitenkin löytyy niin kansalaisten kuin kuntatoimijoiden käyttöön.

Lammas perinnebiotoopilla

Kaikkien panosta tarvitaan

YK:n kansainvälisenä luonnon monimuotoisuuden päivänä 22.5. on hyvä kerrata tosiasioita. Luonnon monimuotoisuutta (LUMO) köyhdytetään ennennäkemättömän nopeasti eri puolilla maailmaa. LUMOn köyhdyttäminen näkyy myös Suomessa. Suomessa jo joka 9. laji on uhanalainen ja maamme luontotyypeistä joka toinen on uhanalainen. Ihmisen hävittäessä yhdenkin lajin tai luontotyypin, voi sillä olla kompleksiset seuraukset useille eliöille ja ekosysteemeille - myös ihmiselle osana luontoa. Biodiversiteetin heikentyminen voi konkretisoitua esimerkiksi koronaviruksen kaltaisten eläinperäisten sairauksien lisääntymisenä ihmisväestössä.

Luonnon monimuotoisuuden heikentämisen pysäyttämiseksi tarvitaan erityisesti julkisen vallan toimia, mutta myös kansalaiset ja kunnat voivat omalla toiminnallaan tukea monimuotoisuutta.

3 LUMO-vinkkiä kuntatoimijoille

Suosikaa monimuotoisia viheralueita: Niityt ja maisemapellot ovat keskeinen osa kuntien viherverkkoja ja lisäävät alueiden luonnon monimuotoisuutta. Niiden kunnossapito on edullista, ja pienillä investoinneilla alueet voidaan saada tuottamaan merkittäviä lisäarvoja ympäristöönsä.

Harkitkaa laidunnusta: Taajamien ja kaupunkien laidunnuksella hoidetut avoimet viheralueet lisäävät monimuotoisuutta. Lisäksi laiduntavat eläimet, kuten lampaat, hevoset, naudat ja vuohet luovat ympäristöön viihtyisyyttä. Laidunnus on oikein toteutettuna kustannustehokas tapa hoitaa niittyjä, puoliavoimia lehtipuuvaltaisia kohteita ja myös ranta-alueita.

Laittakaa haitalliset vieraslajit kuriin: Ostakaa palveluita vieraslajien torjuntaan tai teettäkää sitä esimerkiksi työllistämistöinä. Kannustakaa asukkaita ja yhdistyksiä järjestämään vieraskasvien kitkentätalkoita, ja tukekaa talkoita tarjoamalla työvälineitä ja kasvijätteen hävittämispalveluita. Pohtikaa, voisiko kuntanne alueella olla kiinteitä vieraskasvijäteastioita kuntalaisten käyttöön.

3 LUMO-vinkkiä kansalaisille

Rakenna luontoystävällinen puutarha/piha/parveke: suosi pölyttäjäystävällisiä kotimaisia kasveja, vältä torjunta-aineiden käyttöä, hyödynnä sadevesi kastelussa, suosi luomulannoitteita äläkä lannoita yli tarpeen, rakenna hyönteishotelli tai perhosbaari, korvaa osa nurmikkoa niityllä.

Suosi luonnonlaidunlihaa: ympäristön ja ihmisen terveyden kannalta paras ruokavalio on kasvispainotteinen ja luonnon kalaa sisältävä. Ruokavaliossa lihan kulutus kannattaa pitää kohtuullisena ja suosia kotimaista luonnonlaidunlihaa. Näit voit tukea luonnon monimuotoisuudelle tärkeiden perinneympäristöjen hoitoa ja kotimaisten karjatilojen elinkeinoa.

Osallistu vieraskasvitalkoisiin: poista haitalliset vieraskasvit pihaltasi ja/tai selvitä järjestetäänkö omalla paikkakunnallasi vieraslajitalkoita, joihin voisit osallistua. Ilmoita vieraslajihavoinnoistasi.

Lue lisää:

Luonnonlaidunpäivä 17.6.2023 tutustuttaa luonnonlaidunnukseen: https://luonnonlaidunlihantuot...

Maisema mielessä -blogisarja tarjoaa tietoa perinnemaisemista, luonnonlaidunnuksesta ja muista keinoista luonnon monimuotoisuuden tukemiseen: https://www.maajakotitalousnai...

Vuoden 2023 maisemateko -kilpailu kannustaa luontotekoihin: https://www.maajakotitalousnai...

Tietoa vieraslajeista: https://vieraslajit.fi/

Vieraslajihanke Barentsin alueella: https://barents-ias.info/fi/ha...

Avoimet viheralueet, niityt ja maisemapellot: https://www.maajakotitalousnai...

Niityn perustaminen: https://www.maajakotitalousnai...

YK:n luonnon monimuotoisuuden teemapäivä: https://www.ykliitto.fi/tapaht...