Markkinointisuunnitelma

Autamme markkinointisuunnitelman laatimisessa. Markkinoinnin suunnittelu auttaa sinua kehittämään tuotteita ja palveluita markkinalähtöisesti. Hyvä markkinointisuunnitelma auttaa sinua tavoittamaan asiakkaasi, kasvattamaan asiakaskuntaa ja lisäämään myyntiä ja kannattavuutta. Suunnitelmallinen liiketoiminta auttaa myös rahoituksen hankinnassa.

Hunajakuva Artesaaniopintomatka

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelmassa

•analysoimme yrityksesi nykytilan markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta

• visioimme kanssasi yrityksesi tulevaisuutta

• valitsemme yhdessä yrityksellesi markkinointistrategian tavoitteiden saavuttamiseksi

• asetamme selkeät tavoitteet

• suunnittelemme toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

laadimme markkinoinnin vuosikellon

• laadimme markkinointibudjetin


Suunnitelma toimii yrityksen sisäisenä työkaluna tulevien toimenpiteiden suunnittelussa tai perehdytettäessä uutta henkilöä. Voit käyttää sitä myös esimerkkinä rahoittajille yritystoiminnan strategisesta ja suunnitelmallisesta kehittämisestä. Palvelu sopii yritystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tärkeiden muutosvaiheiden hallintaan.

Optiona somesuunnittelu:

• autamme tarvittaessa eri kanavien käyttöönotossa sekä annamme vinkkejä niiden tehokkaampaan hyödyntämiseen, mittaamiseen ja analysointiin.