Omavalvontasuunnitelmat

Elintarvike- ja ravitsemisalan toimija on aina vastuussa myymiensä tuotteiden turvallisuudesta.

5db593b1521ee4b126d2b6439ed31005

Omavalvonta varmistaa elintarvikkeiden ja ruuan turvallisuuden

Yritykset varmentavat turvallisuutta ns. omavalvonnan avulla, jonka toimivuutta ja riittävyyttä viranomaiset valvovat tarkastuskäynneillään. Autamme laatimaan omavalvontasuunnitelman ja opastamme sen toteuttamisessa.


Hyvin toteutetun omavalvonnan tehtävänä on varmistaa muun muassa se, että

  • myytävät elintarvikkeet ja ruuat ovat turvallisia ja säädösten mukaisia
  • elintarvikkeista annettava tieto on totuudenmukaista ja riittävää eikä johda kuluttajaa harhaan.

Omavalvonnan avulla toimija tunnistaa ja määrittää

  • elintarvikkeisiin ja niiden käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja riskit
  • elintarviketurvallisuuden kannalta muut kriittiset kohdat
  • keinot, joilla hallita riskejä.

Omavalvontasuunnitelma on kirjallinen suunnitelma siitä, miten toimintaa valvotaan itse. Omavalvontasuunnitelmasta määrää elintarvikelainsäädäntö.

Ohjausta suunnitelman tekoon

Autamme laatimaan kirjallisen omavalvontasuunnitelman. Voimme myös päivittää jo olemassa olevaa suunnitelmaa, jotta se vastaa nykyistä elintarvikelainsäädäntöä.

Samalla opastamme henkilökohtaisesti, miten omavalvonta kannattaa käytännössä toteuttaa. Kerromme esimerkiksi, millaisia mittauksia ja kirjauksia omasta toiminnasta täytyy pitää.

Järjestämme omavalvontaan liittyvää koulutusta. Voit tilata koulutuksen yritykseesi tai osallistua yleiseen omavalvontakoulutukseen.

Käsittelemme koulutuksessa elintarvikelainsäädännön pohjalta muun muassa

  • yrityksesi prosesseja
  • riskitekijöitä ja niiden hallintaa
  • hygieniavaatimuksia.

Kysy lisää omavalvonnan suunnittelusta ja koulutuksista!

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira - lisätietoa omavalvonnasta