Aloittavalle yritykselle

Yritystoiminnan aloittaminen edellyttää huolellista harkintaa ja erilaisten vaihtoehtojen punnitsemista. Monet suunnitelmat, laskelmat ja neuvot ovat kullanarvoisia.

Pellonpiennar 2419

Neuvontaa yrityksen perustamiseen

Ennen yrityksen perustamista on arvioitava, onko yrityksen tuotteilla tai palveluilla mahdollisuus menestyä markkinoilla. Yrityksen perustamisen taustalla on aina tuote- tai palveluidea. Yrityksen menestyminen perustuu tämän idean pohjalta syntyvään hyvään ja toimivaan liikeideaan. Liikeidea on kuvaus yrityksen tavasta menestyä ja ansaita rahaa valitulla toimialalla - tehdä kannattavaa liiketoimintaa. 

Liikeidea vastaa kysymyksiin: Kenelle? Mitä? Miten? Miksi?

Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma (LTS) on yrityksen käsikirja, jota tarvitaan yritystoiminnan käynnistämiseen. Se auttaa hahmottamaan ja suunnittelemaan perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Liiketoiminnan rahoittajat edellyttävät liiketoimintasuunnitelmaa arvioidakseen rahoitusta hakevan yrityksen liiketoimintaedellytyksiä. Liiketoimintasuunnitelma on yrittäjälle itselleen erinomainen apuväline toiminnan viemisessä eteenpäin.

Liiketoimintasuunnitelmassa

 • analysoidaan yrityksen toimintaa ja toimintaympäristöä
 • mietitään tavoitteita ja miten tavoitteisiin päästään
 • analysoidaan markkinoita ja kilpailutilannetta
 • laaditaan toiminta- ja tuotantosuunnitelma sekä taloudellisia laskelmia
 • mietitään rahoitusta, vakuutusturvaa ja jaksamisen keinoja.

Maa- ja kotitalousnaisten yritysneuvonnan asiantuntijat ovat apunasi, kun

 • täsmennät liikeideaa
 • teet liiketoimintasuunnitelmaa
 • suunnittelet taloutta
 • hinnoittelet tuotteita ja palveluja
 • haet rahoitusta yrityksen perustamiseen
 • perustat yrityksen (esim. toiminimi, osakeyhtiö)
 • tarvitset muuta ohjeistusta yritystoiminnan aloittamiseen.
 • Tunnemme maaseutuyritysten toimintaympäristön ja erityisesti matkailu- ja ruokapalvelu-, hyvinvointi- ja hoivapalvelu-, luonnontuote - ja elintarviketoimialan.

Tukea liiketoiminnan kehittämiseen

Palvelemme myös muita, eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä tarjoamalla liiketoiminnan kehittämisen tueksi työkaluja esimerkiksi tuotekehitykseen, asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen, laatutyöhön ja markkinointiin.