Onnistumme yhdessä Uudellamaalla

MKN Etelä-Suomi

Yrityshankkeet

Onnistumme Yhdessä Uudellamaalla -hankkeen tavoitteena on edistää Uudenmaan maakunnan maaseutualueiden elinkeinotoiminnan kasvua ja elinvoimaisuutta. Hanke varmistaa, että maaseudun yritykset, yhteisöt, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen.

Asko ja Tiina
Ely logo
Lippu ja lause suomi

Hanke edistää Uudenmaan alueelle syntyvää yritystoimintaa. Se tukee uutta liiketoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien tietotaitoa ja osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, riskien hallintaan, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa. 

Hankkeen painopisteitä ovat:

1) Yritysten kilpailukyky, kasvu ja uusi yrittäjyys

2) Osaaminen ja yhteistyö 

3) Yhteistyökulttuurin vahvistaminen, uudet verkostot ja kumppanuudet.

Viime vuosina perinteisen maatalouden rinnalla harjoitetun muun yritystoiminnan merkitys maaseudulla on kasvanut nopeasti. Jo kolmannes maatiloista harjoittaa monialaista yritystoimintaa. Myös muu kuin maa‐ ja metsätalouteen linkittyvä yritystoiminta on lisääntynyt maaseudulla. Uudet työn tekemisen muodot, sähköinen liiketoiminta ja etätyömahdollisuudet mahdollistavat asumisen ja monipuolisen yrittämisen maaseudulla.

Hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden sparraus ja sopivien rahoitusmahdollisuuksien löytyminen yritysten hankkeille. Tässä työssä yhteistyö elinkeinoyhtiöiden ja muiden elinkeinotoimijoiden välillä on tärkeää. Hanke tiedottaa rahoitustukien mahdollisuuksista, tekee yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjaa yrittäjien rahoitustukien hakemisessa sekä kartoittaa ja kannustaa yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä yhteen käynnistämään yhteistyöhankkeita. Hanke järjestää yrittäjätilaisuuksia, infoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä livetilaisuuksia, että webinaareja.

Hanketta toteutetaan yhdessä Uudenmaan Yrittäjät ry:n kanssa.


Projektipäällikkö: Auli Teppinen, yritysasiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi

Päätoteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry

Osatoteuttaja: Uudenmaan Yrittäjät ry

Hankkeen toimialue: Uudenmaan ELY-keskuksen alue

Hankeaika: 1.1.2023 - 31.8.2023

Rahoitus: Uudenmaan ELY-keskus