Muutos

MKN Oulu

Yrityshankkeet

Muutos-hankkeessa tarjotaan tietoa, tukea, ohjausta ja välineitä muutostilanteissa pärjäämiseen. Hankkeen keskeisiä teemoja ovat hyvinvointi, työssä jaksaminen, osallisuus sekä kannattava ja tuottava yritystoiminta. Myös vihreä siirtymä sekä kestävä osaamisen ja yrityksen johtaminen ovat osa toimintaa.

PPT KUVA MUUTOS

Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat sekä yrityskohtaista että yksilöllistä ohjausta ja tukea. Toimintaa räätälöidään yrittäjien ja yritysten aitojen tarpeiden mukaan. Hankkeen puitteissa järjestetään esimerkiksi pienryhmätapaamisia eri teemoilla, annetaan yksilöllistä sparrausta sekä tuotetaan webinaareja ja podcasteja.

Tavoitteena on maaseutuyritysten toiminnan kehittäminen ja muutoksessa edellytettävien, yritystoimintaan liittyvien valmiuksien ja osaamisen vahvistaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös yritysten henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeessa luodaan varhaisen puuttumisen malli, jota voidaan hyödyntää erityisesti maaseudun yritysten toiminnassa. Malli edistää yrittäjien ja yritysten työntekijöiden hyvinvointia huomioimalla erityisesti koronapandemian aiheuttamat haasteet ja yrityksen taloudelliset, sosiaaliset sekä ekologiset toimintaedellytykset muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ota rohkeasti yhteyttä hankkeen asiantuntijoihin! Toiminta on yrityksille maksutonta, mutta se on de minimis -tuen alaista tukea yrityksille.

Toiminta-alue

Pohjois-Pohjanmaa

Päätoteuttaja

Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Osatoteuttajat

ProAgria Oulu

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ODL

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) – Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus