KantriKestävä -Uusia, kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia ruokaketjusta ja luonnosta

MKN Itä-Suomi

Yrityshankkeet

Yrittäjiä tuetaan ruokaketjuun ja luontoon liittyvän uuden liiketoiminnan synnyssä, kasvussa ja kehityksessä. Tavoitteessa yhdistyvät eettisyys, kestävyys ja yhteistyö, jota tehdään yli toimialarajojen.

Tatti puolukanvarpujen keskellä

Kainuulaiset elintarvike-, luonto-, terveys-, ja hyvinvointialojen yrittäjät ja toimijat ovat KantriKestävä -hankkeen kohderyhmänä. Yrittäjyyttä kehitetään yhteistyössä paikallisten kehittäjä-, neuvonta-, ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

KantriKestävä -hankkeen toimenpiteinä tarjotaan kohtauspaikkoja asiakkaille ja yrityksille, välitetään tietoa hyvistä käytänteistä ja mahdollistetaan verkostoituminen eri tahojen kanssa. Hankkeessa etsitään ratkaisuja elintarvike- ja luonnon-tuotealan ongelmakohtiin, toteutetaan pilottikokeiluja ja tuotetestauksia sekä kehitetään ja vahvistetaan teknistä ja digitaalista osaamista. Työpajoissa lisätään osallistujien osaamista, tietämystä ja perusteita erilaisten tuotteiden valmistus-, tuotteistus, ja laatuprosesseihin liittyen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri hankkeiden kanssa ja järjestetään valmennuksia kohderyhmän tarpeisiin. Opintomatkojen kautta haetaan uusia innovaatioita tuotekehitykselle ja innovoinnin tueksi toteutetaan myös työpajoja. Hankkeessa toteutetaan uusien liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuvien yritysten eteenpäin ohjausta.

KantriKestävä –hanke on Kainuun ammattiopiston hallinnoima yhteistyö- ja valmennus-, koulutushanke. Hankkeen osatoteuttajana on ProAgria Itä-Suomi ry/ Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset (MKN).

Hankkeen rahoittaja
Kainuun Ely-Keskus 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020

Tuotekehitys pienmeijeritoiminnassa -webinaarin tallenteet

Tuotekehitys pienmeijeritoiminnassa -webinaari 14.2.2024 osa 1/KantriKestävä-hanke

Tuotekehitys pienmeijeritoiminnassa -webinaari 14.2.2024 osa 2/KantriKestävä-hanke

Ely logo
Lippu ja lause suomi