Artesaaniruoka pienten elintarvikeyritysten kilpailukyvyn vahvistajana

MKN Etelä-Suomi

Yrityshankkeet· Ruokahankkeet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kaakkois-Suomen pienten elintarvikeyritysten kilpailukykyä.

Artesaanileivat

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kaakkois-Suomen pienten elintarvikeyritysten kilpailukykyä ja valmiuksia toimia kannattavasti ruokaketjussa seuraavin keinoin:

  • kirkastamalla Artesaaniruoka -käsitettä Kaakkois-Suomessa pienissä elintarvikealan yrityksissä
  • hyödyntämällä Artesaaniruokakilpailu –prosessia pienten elintarvikeyritysten profiloitumisessa
  • tukea ja kirkastaa pienten elintarvikeyritysten kehityspolkuja valmennuksessa.

Tässä hankkeessa kilpailuun valmentautuminen toimii työkaluna yrittäjän oppimiselle ja yrityksen kehittämiselle. Toisena tavoitteena hankkeella on vahvistaa kaakkoissuomalaisten, pienten, profiloituneiden elintarvikealan yritysten näkyvyyttä ja tunnettavuutta sekä kytkeä Kaakkois-Suomen elintarvikeyritykset tiiviimmin mukaan valtakunnalliseen elintarvikealan kehittämiseen Artesaaniruoan SM-kilpailun avulla.

Hankkeen toimenpiteitä toteutetaan viestinnän ja aktivoinnin sekä työpajojen ja palauteraatitoiminnan avulla. Lisäksi järjestetään Artesaaniruoan SM-kilpailu Lappeenrannassa vuonna 2022, joka toimii valmennuksen tulosten testinä. Hankkeen aikana ja toimenpiteiden tuloksena kaakkoissuomalaiset pienet elintarvikeyritykset ovat voineet kehittyä hyödyntämällä pienten elintarvikeyritysten liittyvää kilpailuun valmennusprosessia.

Linkki Artesaaniruoka SM 2022 -tuloksiin.

Linkki Kisauutisiin 23.9.2022.

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Tuula Repo p. 040 5880958 tuula.repo[at]proagria.fi
Suvi Malin p. 0400 682 334 suvi.malin[at]maajakotitalousnaiset.fi
Jenni Kunnaala p. 040 528 8610 jenni.kunnaala[at]maajakotitalousnaiset.fi

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2021-30.9.2024
Hankkeen rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus