Hevostallin arkeen säästöjä työprosessien suunnittelulla!

2 min lukuaika

Yrittäjyyden asialla

Hevosala on isossa murroksessa. Alaa kurittaa kustannusten nousu, mutta myös keskustelu hevosen pidon ja hevosharrastamisen hyväksyttävyydestä. Mitä muutoksia arjessa voi sitten tehdä, jos tallityöt tuntuvat raskailta ja aikaa normaaleihin työtehtäviin menee liikaa?

Hevostalliyrittämisen kustannusten nousua on tullut eniten kuivikkeiden hintoihin, rehuihin ja kuljetuskustannuksiin sekä sähkön hintaan. Kustannusten nousu tekee yrittäjälle painetta nostaa palveluiden hintoja, mutta samaan aikaan huolettaa asiakkaiden maksukyky ja asiakkaiden väheneminen. Myös keskustelu, jota käydään eläinten kanssa harrastamisesta ja kilpailemisesta sekä eläintenpidosta, on omiaan lisäämään painetta arjen tekemiseen.

Tiina kouluttaa editoitu
Tiina Kuittinen kouluttamassa luonnontuotteiden hyödyntämistä hevosten hoidossa

Nitistä turhat askeleet ja työhukka!

Aloita muutokset työprosessien tarkastelulla. Tarkastele ja tunnista mitä päivittäiset työprosessit tallillasi ovat? Mitä kuhunkin työprosessiin kuuluu? Miten paljon aikaa kuhunkin työvaiheeseen kuuluu?

Työprosessit kannattaa avata kirjoitettuun muotoon. Prosessiajattelu voi tuntua hankalalta, mutta toteutettuna oikein, säästetään aikaa ja rahaa. Kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään mitä tehdään ja miksi. Varsinkin tuon hukan huomaaminen päivittäisissä työprosesseissa tuo säästöjä. Työtehtävien hukka voi muodostua ihan huomaamatta. Se on odottelua, turhia askelia, virheitä, yliprosessointia, liian isoja varastoja tai hyödyntämätöntä potentiaalia.

Prosessien avaamisessa pitää olla mukana kaikki ne henkilöt, jotka osallistuvat suorittamiseen eli työprosessien toteuttamiseen käytännössä. Kun työprosessit on kirjattu, tarkastellaan prosesseja niiden arvon tuottamisen näkökulmasta. Mitkä prosessit tuottavat arvoa asiakkaalle eli tuovat yrittäjälle tuloja? Mitkä prosessit ovat välttämättömiä siksi, että yritys ylipäätään pystyy toimimaan? Mitkä prosessit tai prosessin osat tuottavat hukkaa?

Lean-ajattelu avuksi hevostalliyrittämiseen!

Työprosessien tehostaminen on yksi Lean-ajattelun osa-alue. Leanista löytyy monenlaisia työkaluja päivittäiseen työn johtamiseen ja kehittämiseen. Jos aloittaminen tuntuu hankalalta tai epäröit muuten, onko tästä hyötyä juuri sinun yrityksessäsi, niin mieti asiaa seuraavien kysymysten kautta:

Onko tallilla asiakkaita, joille halutaan tuottaa arvoa? Onko työn sujuvuudella merkitystä asiakkaiden kokemaan arvoon (ihmiset ja hevoset)? Tehdäänkö tallilla päällekkäistä ja/tai turhaa työtä? Onko yhteisten toimintatapojen selkiyttämisessä kehitettävää? Onko tavaroita joskus väärissä paikoissa ja niitä joudutaan etsimään tai ne eivät ole asianmukaisesti huollettuja? Onko tiedonkulussa kehitettävää? Unohtuuko parhaiden käytäntöjen kehittäminen kaiken kiireen keskellä?

Asiantuntijan avulla tuloksia!

MKN yrityspalveluista saat asiantuntija-apua talliyrityksesi prosessien tehostamiseen tai hevoskohtaisiin toimenpiteisiin kuten ruokinnan suunnitteluun. Voit varata ajan puhelinkonsultaatioon tai Teams-yhteydellä pidettävään palaveriin. Alkukartoituksen jälkeen mietimme yhdessä, miten voisimme kehittää yritystoimintaasi parhaiten. Tallilla tehtävä prosessien avaaminen ja aikataulutus sekä päivittäiseen työnjohtamiseen liittyvät työkalut antavat parhaimman hyödyn, mutta jo pienillä muutoksilla on merkitystä. Ollaan yhteydessä!

Tiina Kuittinen

Kirjoittaja toimii yritysasiantuntijana MKN Itä-Suomessa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus hevostalouden opettamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa ja omaa tallia hän on pyörittänyt vuodesta 1999.