De minimis -tukea ei kannata kaihtaa!

2 min lukuaika

Yrittäjyyden asialla

Yritykset voivat saada julkista rahallista tukea omien yrityskohtaisten kehittämistoimenpiteidensä toteuttamiseksi. Sanapari ”de minimis” tarkoittaa suomeksi vähämerkityksistä tukea. Tällaisen vähämerkityksellisen tuen ei katsota vääristävän kilpailua.

Grungy 2 euro coin with coins background

Suurin osa yrityksistä voi saada de minimis -tukea 200.000 euron arvosta kolmen vuoden aikana. Vuosiin lasketaan mukaan kuluva vuosi sekä kaksi edeltävää vuotta. On erittäin harvinaista, että yrityksen kattosumma tulee täyteen kolmen vuoden aikana.

De minimis tueksi lasketaan muun muassa rahoitus tai muu etuus esimerkiksi verohelpotus, korkotuki osin tai kokonaan, ilmainen koulutus tai jokin muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle. Tällaisia palveluita ovat muun muassa yritysten kehittämishankkeiden sisällä toteutettavat tuotekehitys- tai markkinatutkimuspalvelut sekä jotkut Business Finlandin tarjoamat palvelut.

Yhteenlaskutaidot riittävät
Byrokratiaa ei tarvitse pelätä, sillä se on silkkaa yhteenlaskua. Tärkeä asia laskiessa muistaa tuen myöntöpäivä, tunnistaa saamansa de minimis -tuet sekä oman yrityksen kattosumma.

Myöntämisaika on se ajankohta, jolloin yrityksen katsotaan saaneen de minimistuen. Esimerkiksi jos tuki on myönnetty viime vuonna, mutta sitä käytetään ja se maksetaan tänä vuonna, niin se katsotaan saaduksi edellisenä vuonna.

Lisäksi tulee ottaa huomioon oman yrityksen toimiala. Joillakin aloilla de minimis -tukea voi saada vähemmän, eri tavalla tai ei lainkaan. Esimerkiksi maantiekuljetuksissa kattosumma on 100.000 euroa. Maataloudella, kalastuksella ja vesiviljelyllä on omat de minimis -sääntönsä. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että maataloustuotteiden jalostuksessa ja kaupassa on omia sovelluksia. Yhtä kaikki, de minimis -tuet on tarkoitettu yritysten käytettäviksi.

De minimis -tukitoimenpiteitä voi sisällyttää hankkeisiin
Monissa rahoitusmuodoissa yrityksille suunnattuihin kehittämishankkeisiin voidaan suunnitella osioita, joissa tehdään yrityskohtaisia toimenpiteitä de minimis -tuen avulla. Haluankin kannustaa sekä kehittämishankkeiden kirjoittajia että yrityksiä huomaamaan tämän mahtavan mahdollisuuden, joka on alihyödynnetty Suomessa.

Kun yhteishankkeessa toteutetaan de minimis -toimenpiteitä, ne voidaan myös silloin pitää yrityssalaisuuden piirissä. Näin esimerkiksi tuotekehitystoimenpiteistä ei ole pakko kertoa muille hankkeen osallistujille.

De minimis -tuesta voi kysyä lisää maa ja kotitalousnaisten yritysasiantuntijoilta.