Yhdistykset jalkauttamaan Kädet multaan -toimintaa lapsille

Kasvatetaan yhdessä aktiivisia ruokakansalaisia. Varsinaisen kasvukauden ulkopuolella voi toteutus olla verojen kasvatusta ja kasviksiin tutustumista.

Liminka pk kädet multaan Kaisa Myllykangas

Haastamme yhdistykset lisäämään lasten tietämystä ruoasta, sen tuotannosta ja kestävistä valinnoista!

Maa- ja kotitalousnaiset toteutti 2019 - 2021 ympäristöministeriön rahoittaman Kädet -multaan hankkeen. Hankkeessa kehitettiin Kädet multaan – aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli ja asiantuntijamme toteuttuvat sitä päiväkodeissa ja kouluissa. Pohjatyö on tehty. Nyt haastamme yhdistykset jatkamaan omilla paikkakunnilla tärkeää työtä aktiivisten ruokakansalaisten kasvattamiseksi.

Ruokakasvatus on tärkeää, sillä:

 • tutkimusten mukaan suurella osalla alakoululaisista on heikko käsitys ruoantuotannosta,
 • lasten ja nuorten omakohtaiset kokemukset ruoan reitistä pellolta pöytään ovat vähäisiä maatilojen vähenemisen myötä,
 • ruoan arvostus ja ruokatottumukset syntyvät jo varhaisessa vaiheessa.

Kädet multaan - aktiivisen ruokakasvatusmallin tavoitteet:

 • lisätä ymmärrystä ruoantuotannosta ja kestävistä ruokavalinnoista,
 • lisätä ravinteiden kierrätystä ja vähentää ruokahävikkiä,
 • lisätä kasvisten ja kasvisruoan käyttöä sekä lasten luonto- ja maakontaktia.

Toteutus päiväkodeissa/kouluissa:

Yhdistykset valitsevat sopivan tai sopivimmat toimintamuodot omaan toimintaansa.

 • versojen kasvatus,
 • hedelmäpuiden/marjapensaiden istutus,
 • viljely viljelylaatikoissa, ruukuissa tai säkeissä,
 • kasviksiin tutustuminen aistilähtöisen ruokakasvatuksen keinoin,
 • ravinteiden kierrätys kompostoimalla/bokashoimalla, katso bokashin käyttö
 • yhteistyö kumppanuusmaatilan kanssa esim. vierailut maatilalla.

Hankkikaa kustannusten jakamiseksi paikkakunnaltasi yhteistyötahoja: MTK-yhdistykset, Loins-clubit, paikalliset puutarha- ja maatalouskaupat jne...

Lue hankkeesta KÄDET MULTAAN - julkaisusta

Hyödynnä myös muita materiaaleja, kuten bokashin käyttöön opastavaa videota, vuosikelloa viisareineen ja esitettä, miksi kädet on hyvä laittaa multaan.

Maa- ja kotitalousnaisten aikaisemmissa hankkeissa syntynyttä materiaalia:

Ruokakasvatukseen vinkkejä Ruokarohkea salapoliisi ja kasvisaarteen arvoitus -hankkeesta.

Terveyttä edistävät välipalat -projektin toimintamalleista löytyy sopivia sekä ala- että yläkouluun.
Esimerkiksi Kaappaa kasvis on alakouluille, Agentti-malli yläkouluille.

Älä ruoki hukkaa - Biojäte paastolle tehtävävihko alakouluun.

Kädet multaan -teemaan sopivia materiaaleja muualla esimerkiksi:

Menetelmäopas lastenpuutarhan perustamisesta ja hoitamisesta (Sagalundin museon julkaisu)

Ruokatieto ry:n ruokakasvatus-sivustolla tehtäviä ja vinkkejä ala- ja yläkoululaisille.

Puuhakirja jätteiden lajittelusta eskariin ja alakouluun (Kiertokapula).

Sydänliiton Neuvokas perhe -sivustolta vinkkejä niin ammattilaisille kuin perheillekin.