KUTSU Maa- ja kotitalousnaisten perinnetyöpajoihin Seinäjoelle, Ouluun, Kuopioon ja Hämeenlinnaan syyskuussa

Maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset ovat toiminnassaan olleet merkittäviä perinteiden, tietojen ja taitojen siirtäjiä seuraaville sukupolville. Tätä työtä teemme Impin päivää, kekriä, rättänää - perinneaarteet yhdessä keräten talteen elävän perinnön wikiluetteloon -hankkeessa. Hanketta rahoittaa Museovirasto ja Maaseudun Säätiö.

Kansikuva Anna Kari Helena Velin Ira Blomberg Kantsila MKNK
Kuvat: Anna Kari, Helena Velin, Ira Blomberg-Kantsila, MKNK

Impinpäivää, kekriä & rättänää -hanke

Hankkeessa nostetaan esiin maaseudun järjestöille merkittäviä aineettoman perinnön aiheita ja piirteitä eri puolilta Suomea. Ne voivat olla vanhoja perinteitä tai lähihistorian toimintaa, tapoja, tietoja ja taitoja, jotka koetaan tärkeäksi ja joita halutaan vaalia.

Kysely ja käsittelyyn otettavien perinteiden valinta

Hankkeen perusmateriaalia kartoitettiin avoimella kyselyllä alkuvuonna 2024. Aihealueina olivat ruokaperinteet; luonto ja ympäristö; juhlat ja tavat; tiedot, taidot, pelit, leikit ja hyvät käytännöt; kekriperinne; Impin päivän vietto sekä muu perinne. Kyselyyn tuli vastauksia 22 lähettäjältä tai lähettäjäryhmältä. Vastauksissa oli yli 150 ehdotusta. Ruokaperinteet olivat suosituin aihe. Maaliskuussa kutsuttu valintaraati valitsi kyselyn vastauksista työpajoihin käsiteltäväksi seuraavat aiheet:

1. Säilöntä
2. Kotimakkarat
3. Puurot ja vellit
4. Rieskaperinne
5. Mämmi
6. Talkkuna
7. Muonitus
8. Ompeluseurat ja muu maa- ja kotitalousnaisten yhdistystoiminta
9. Impin päivä
10. Kekri

Työpajoissa on mahdollisuus nostaa käsittelyyn 1 - 2 aihetta.

Ilmoittaudu mukaan työpajaan

Valittujen perinteiden käsittelyä jatketaan työstettäväksi avoimissa työpajoissa. Yhdessä kokoamme tietoa ja kokemuksia perinteistä sekä mietimme perinteiden elvyttämistä ja niiden tuomista tähän päivään. Työpajoissa tuotettu tieto dokumentoidaan ja tiedot sekä kuvaus prosessista viedään elävän perinnön wikiluetteloon. Työpajat tarjoavat jo itsessään yhteisöllisen ja mielenkiintoisen tapahtuman meille tärkeiden perinteiden parissa.

Toivotamme työpajoihin asiasta kiinnostuneet mukaan käsittelemään aiheita ja tuomaan esille perinteitä eri puolelta Suomea kirjattavaksi ne Elävän perinnön wikiluetteloon.

Työpaj
a Seinäjoella maanantaina 2.9.2024 kello 12 - 15
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Huhtalantie 2, Seinäjoki
Ilmoittaudu viimeistään 25.8.2024

Työpaja Oulussa tiistaina 3.9.2024 kello 10 - 13
Kulttuuritalo Valve, Hallituskatu 7, Oulu
Ilmoittaudu viimeistään 25.8.2024

Työpaja Hämeenlinnassa maanantaina 9.9.2024 kello 10 - 13
ProAgria Etelä-Suomi, Vanajantie 10 B, Hämeenlinna
Ilmoittaudu viimeistään 1.9.2024

Työpaja Kuopiossa keskiviikkona 11.9.2024 kello 12 - 15
Palvelualan Opisto Kuopio, Asemakatu 4, Kuopio
Ilmoittaudu viimeistään 3.9.2024

Työpajat ovat maksuttomia. Tilaisuuksissa tarjotaan osallistujille lounas sekä aamupäivän tilaisuuksissa tulokahvi ja iltapäivän tilaisuuksissa lähtökahvi. Ilmoita mahdollinen erityisruokavalio ilmoittautumisen yhteydessä tarjoiluja varten.

Lisäksi järjestetään työpaja Teamsissa keskiviikkona 18.9.2024 kello 18 - 20.30, Ilmoittaudu viimeistään 17.9.2024.

ILMOITTAUDU TYÖPAJAAN

Lopputulokset

Tulokset julkaistaan elävän perinnön wikiluettelossa. Työstetyistä perinteistä ja niiden harjoittamisesta järjestetään kaikille avoimia webinaareja syksyllä.Hankkeesta ja tuloksista viestitään mm. sosiaalisessa mediassa ja kannustetaan ihmisiä ja yhdistyksiä toteuttamaan perinteitä. Työstetyistä perinteistä ja niiden harjoittamisesta järjestetään kaikille avoimia webinaareja syksyllä 2024.