Yhdistykset jalkauttamaan Kädet multaan -toimintaa lapsille

2 min read

Järjestötoiminta· MKN Ruokaneuvot· Kampanjat

Kasvatetaan yhdessä aktiivisia ruokakansalaisia.

Liminka pk Kaisa Myllykangas

Haastamme yhdistykset lisäämään lasten tietämystä ruoasta, sen tuotannosta ja kestävistä valinnoista!

Maa- ja kotitalousnaiset toteutti 2019 - 2021 ympäristöministeriön rahoittaman Kädet -multaan hankkeen. Hankkeessa kehitettiin Kädet multaan – aktiivisen ruokakansalaisuuden toimintamalli ja asiantuntijamme toteuttuvat sitä päiväkodeissa ja kouluissa. Pohjatyö on tehty. Nyt haastamme yhdistykset jatkamaan omilla paikkakunnilla tärkeää työtä aktiivisten ruokakansalaisten kasvattamiseksi.

Ruokakasvatus on tärkeää, sillä:

 • tutkimusten mukaan suurella osalla alakoululaisista on heikko käsitys ruoantuotannosta,
 • lasten ja nuorten omakohtaiset kokemukset ruoan reitistä pellolta pöytään ovat vähäisiä maatilojen vähenemisen myötä,
 • ruoan arvostus ja ruokatottumukset syntyvät jo varhaisessa vaiheessa.

Kädet multaan - aktiivisen ruokakasvatusmallin tavoitteet:

 • lisätä ymmärrystä ruoantuotannosta ja kestävistä ruokavalinnoista,
 • lisätä ravinteiden kierrätystä ja vähentää ruokahävikkiä,
 • lisätä kasvisten ja kasvisruoan käyttöä sekä lasten luonto- ja maakontaktia.

Toteutus päiväkodeissa/kouluissa:

Yhdistykset valitsevat sopivan tai sopivimmat toimintamuodot omaan toimintaansa.

 • hedelmäpuiden/marjapensaiden istutus,
 • versojen kasvatus,
 • viljely viljelylaatikoissa, ruukuissa tai säkeissä,
 • kasviksiin tutustuminen aistilähtöisen ruokakasvatuksen keinoin,
 • ravinteiden kierrätys kompostoimalla/bokashoimalla, katso bokashin käyttö
 • yhteistyö kumppanuusmaatilan kanssa esim. vierailut maatilalla.

Hankkikaa kustannusten jakamiseksi paikkakunnaltasi yhteistyötahoja: MTK-yhdistykset, Loins-clubit, paikalliset puutarha- ja maatalouskaupat jne...

Lue hankkeesta KÄDET MULTAAN - julkaisusta

Hyödynnä myös muita materiaaleja, kuten bokashin käyttöön opastavaa videota, vuosikelloa viisareineen ja esitettä, miksi kädet on hyvä laittaa multaan.

Maa- ja kotitalousnaisten aikaisemmissa hankkeissa syntynyttä materiaalia:

Ruokakasvatukseen vinkkejä Ruokarohkea salapoliisi ja kasvisaarteen arvoitus -hankkeesta.

Terveyttä edistävät välipalat -projektin toimintamalleista löytyy sopivia sekä ala- että yläkouluun.
Esimerkiksi Kaappaa kasvis on alakouluille, Agentti-malli yläkouluille.

Älä ruoki hukkaa - Biojäte paastolle tehtävävihko alakouluun.

Kädet multaan -teemaan sopivia materiaaleja muualla esimerkiksi:

Menetelmäopas lastenpuutarhan perustamisesta ja hoitamisesta (Sagalundin museon julkaisu)

Ruokatieto ry:n ruokakasvatus-sivustolla tehtäviä ja vinkkejä ala- ja yläkoululaisille.

Puuhakirja jätteiden lajittelusta eskariin ja alakouluun (Kiertokapula).

Sydänliiton Neuvokas perhe -sivustolta vinkkejä niin ammattilaisille kuin perheillekin.