Vuoden maisemateko -kilpailu hakee merkittäviä luontotekoja

Suomessa jo joka 9. laji ja luontotyypeistä joka toinen on uhanalainen. Jokainen voi kuitenkin omalla toiminnallaan auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta.

Viirin kyla Kemijoen jokivarsimaiseman hoitotyot
Rovaniemen Viirinkylä voitti maisematekokilpailun vuonna 2021. Kuva: Viirin kyläyhdistys

Monenlaisia arvokkaita tekoja

Niityn perustaminen, haitallisten vieraslajien kitkeminen, kosteikon kunnostus tai kylämaiseman raivaaminen ovat esimerkkejä luonnon monimuotoisuutta säilyttävistä ja kohentavista luontoteoista. Maisematekokilpailussa haettava luontoteko parhaimmillaan nostaa myös esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä. Hieno teko lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, paikallinen yhdistys, talkooporukka tai muu taho. Kilpailussa palkitaan maakunnallisia maisematekoja, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta.

Kilpailuun osallistuva maisemateko voi olla esimerkiksi:

  • kunnostettu rakennus tai rakenne tai esim. luontopolku
  • hoidettu niitty tai maisemapelto
  • vieraslajien kitkentä-, niitto- tai raivauskohde
  • kunnostettu maisema, piha-alue tai muu ympäristökohde
  • maisemaraivauskohde
  • hoidettu ja kunnostettu kosteikko tai ranta-alue
  • laadittu ympäristönäyttely tai esitys

Teko voi siis olla pieni tai laaja miltä tahansa maiseman- ja luonnonhoidon alalta.

Osallistuminen kilpailuun

  • kilpailuaika päättyy 30.9.2023
  • alueelliset maisemateot valitaan lokakuussa 2023
  • valtakunnallinen voittaja julkistetaan joulukuussa 2023.

Maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalvelut järjestää Vuoden maisemateko -kilpailun nyt jo kahdeksatta kertaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee vuoden maisemateon valintaa.

Lisätietoja ja osallistuminen

Tämän vuotinen maisematekokilpailu järjestetään osana MKN Maiseman kolmevuotista Luontotekoja-kampanjaa. Kampanjalla halutaan korostaa, että luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan meidän kaikkien panosta. Luototekoja-kampanjan vuoden 2023 eritysteemana ovat niityt ja uusympäristöt.