Pienelläkin yrityksellä on merkittävä rooli omassa paikallisyhteisössään

4 min lukuaika

Julkaisut

Kalajoen Himangalla sijaitsevassa Paahka Oy:ssa ilmastoviisas ja vastuullinen yritystoiminta kattaa niin lähituotannon, kestävän talouden hallinnan kuin toiminnan osana paikallista kyläyhteisöä. Hanne ja Pekka Kluukerin tärkeimpiä oivalluksia on ollut oppia sanoittamaan yrityksen vastuullisia käytäntöjä. Mistä kaikesta pienen yrityksen vastuullisuustoiminta oikeastaan koostuu?

Perunannostoa yhdessa Kuva Paahka Oy

Read the article in English

Kuivattuja valmisruokia sekä maa-artisokkasipsejä parempaan arkeen ja herkutteluun

Paahka Oy:n perustajat Hanne ja Pekka Kluukeri uskovat terveelliseen ja lähellä tuotettuun ruokaan. Heille on tärkeää, että ruoan raaka-aineiden alkuperä on jäljitettävissä aina pellolle saakka. Tuotteissa käytettävät raaka-aineet yritys saakin pääasiassa omilta tai naapuriviljelijöiden pelloilta – samoin tuotteiden jalostus sekä pakkaus tapahtuvat vain kivenheiton päässä tilalta.

Vastuullisuus ja ilmastoviisaus ovat luonteva osa Hanne ja Pekka Kluukerin yrityksen perustoimintaa.

Mahdollisimman lyhyet kuljetusketjut, hävikin minimointi sekä jätteiden tarkka lajittelu ovat keskeisiä ilmastoviisauden näkökulmia pienissäkin yrityksissä. Esimerkiksi Paahkalla kuivatuotteiden valmistus palvelee erinomaisesti maanviljelyksessä syntyvän hukan vähentämistä, sillä tuotantoprosessissa voidaan hyödyntää myös koon tai ulkomuodon perusteella kakkosluokkaisia raaka-aineita, jotka eivät kelpaa myytäviksi tuoretuotteina. Kierrätysajattelu puolestaan tarkoittaa Paahkalla jätteiden lajittelun lisäksi esimerkiksi koneiden ja laitteiden hankintaa käytettyinä.

Ympäristönäkökulman lisäksi vastuullisuuteen sisältyy kuitenkin paljon muutakin. Kluukerit ovat pohtineet vastuullisuutta monesta vinkkelistä. Pian yrityksensä perustamisen jälkeen vuonna 2022 pariskunta osallistui Viva-vastuuvalmennukseen, josta he saivat käytännöllisiä työkaluja toimintansa vastuullisuusarviointiin sekä -viestintään. Esimerkiksi taloudellisen vastuun ymmärtäminen laajemmaksi, kuin yrityksen omaa toimintaa koskevaksi asiaksi oli silmiä avaavaa.

– Taloudellisen vastuun kautta me olemme vastuussa muillekin kuin pelkästään itsellemme, Hanne Kluukeri kuvailee. 

Perunapelloltakin löytyy toisinaan arjen romantiikkaa.

– Ei vain se välttämätön paha, että vuosittainen tilinpäätös täytyy tehdä ja lähettää eteenpäin, mutta kun yritys pyörii, niin me pystymme osallistumaan oman alueen sosiaalisiin toimintoihin ja tekemään yhteistyötä yritysten kanssa, jotka ovat tässä meidän lähialueella.

Toiminnan taloudellisesta kannattavuudesta huolehtiminen linkittyykin vahvasti muihin yritysvastuun osa-alueisiin. Mikroyrittäjällä on tavallisesti vahva palo yrityksensä ydintoimintaan ja taloudelliset vastuut voivat tuntua tylsiltä ja kuormittavilta. Taloudellisesti terve yritys mahdollistaa yrittäjälle kuitenkin hyvän jakamisen laajemmalle omassa lähiyhteisössä, kun koko ajan ei tarvitse elää kädestä suuhun.

Paahkan tapauksessa taloudellisesta kestävyydestä huolehtiminen on mahdollistanut esimerkiksi arvovalinnan, että tuotannossa käytetään lähialueella tuotettuja raaka-aineita aina, kun se on mahdollista – siitä huolimatta, että niiden hinta voi olla yrittäjälle hieman korkeampi. Paikallinen raaka-ainehankinta lisää yrityksen toiminnan alueellista vaikuttavuutta, sillä se tukee työllisyyttä ja vahvistaa aluetaloutta.

Viljelijäyhteisö luo vahvan perustan kylän yritystoiminnalle

Hyvän tekeminen omassa paikallisyhteisössä sekä vastuullinen toiminta osana alueen yritysekosysteemiä on osa jokaisen, pienenkin yrityksen sosiaalista vastuuta. Hanne Kluukeri kehuu erityisesti Himangan paikallista maanviljelijäyhteisöä:

– Täällä Himangalla on viljelijöiden kesken todella hyvä yhteishenki. Jos me tai joku muu tarvitsee apua, niin sitä kyllä kysytään ja apua annetaan, oli ongelma sitten minkälainen tahansa. On paljon koneellista yhteistyötä viljelyn puolella samoin kuin sosiaalista yhteistyötä, esimerkiksi ihan tietotaidon jakamista löytyy hyvin paljon.

Yhteistyö sekä osaamisen ja vinkkien jakaminen palvelevat alueen yrittäjiä monin tavoin, mutta luovat myös positiivista virettä koko kyläyhteisöön. Esimerkkeinä tästä ovat yrittäjien järjestämät hyväntekeväisyystempaukset ja -tapahtumat. 

– Nämä ovat niitä ekstrajuttuja, joihin voimme osallistua, kun yrityksen talouden tukijalat ovat kunnossa, Hanne selventää. 

Hanne ja Pekka Kluukeri ovat viritelleet yrityksessään myös aktiivista oppilaitosyhteistyötä ja ottaneet vastaan opiskelijaryhmiä eri kouluasteilta. He ovat lahjoittaneet tuotteitaan eräopasopiskelijoiden vaelluksille saadakseen vaihtokaupassa palautetta tuotteiden soveltuvuudesta retkiruoiksi.

Viime syyskuussa Himangalla järjestettiin ukrainalaisen kuoron Harmonian konsertti Paahkan ja muiden paikallisten yritysten yhteistyöllä.

Oman yritystoiminnan ilmastoviisautta, kestävyyttä ja vastuullisuutta pohtivalle yrittäjälle Kluukereilla on selvä viesti: vastuullisuus on asia, jota jokaisen yrityksen kannattaisi miettiä ulkopuolisen henkilön kanssa. Moni suomalainen yrittäjä ei edes hoksaa, miten vastuullista heidän toimintansa jo on. Paahkan yrittäjäpariskunnalle tärkein oivallus omalla vastuullisuusmatkalla onkin ollut oppia sanoittamaan vastuullisuutta yrityksen toiminnassa sekä viestimään sitä asiakkaille. 

– Vastuullisuutta ei sanana kannata pelätä, se ei ole negatiivinen, eikä näiden asioiden pohtiminen välttämättä tuo yhtään lisätyötä. Sen sijaan se tuo monesti ymmärrystä siihen, miten me jo toimitaan, Hanne Kluukeri summaa.

Artikkeli on osa ClimateFood-hankkeen esittelemiä ruokaketjun ilmastoviisaita menestystarinoita. Yritysesimerkkejä julkaistaan Suomesta ja Ruotsista.