KAIPO-verkon toiminta jatkuu vuonna 2022

2 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Vesistökunnostusverkostojen kehittäminen jatkuu myös vuonna 2022. Vastaa kyselyyn!

Sorsapoikue nauttii vesikasvillisuuden tarjoamasta hyönteisravinnosta. Sorsaemo ui keltakukkaisessa ulpukkakasvustossa.

KAIPO-verkon toiminta jatkuu

KAIPO-verkko-hanke alkoi tammikuussa 2020. KAIPO-hanketta toteuttaa Itä-Suomen MKN, ProAgria Itä-Suomi ry. Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset toimivat yhteistyössä.

Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa toimivan hankkeen tavoitteena on mm. luoda vesistökunnostusyhdyshenkilöiden verkosto, antaa neuvontaa erilaisille yhdistyksille ja alueen asukkaille vesistöjen hoidosta ja kunnostuksesta, tehdä pieniä hoito- ja kunnostussuunnitelmapilotteja sekä tiedottaa erilaisista vesienhoitoon ja verkostoitumiseen liittyvistä asioista.

Tilanteen haasteista huolimatta vesistökunnostusyhteistyöhön on saatu paljon kiinnostuneita osallistujia. Paikallisten kunnostajien ja viranomaisten välille on luotu keskusteluyhteyksiä ja ymmärrys puolin ja toisin on lisääntynyt. Myös järjestäjät ovat oppineet paljon uutta vesistökunnostusverkostojen luomisesta.

Tilaisuuksiin osallistuttu runsaasti

KAIPO-verkko järjesti vuosina 2020 ja 2021 yhteensä 48 erilaista tilaisuutta, joissa on ollut lähes 1000 osallistujaa pääosin Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta. Suurin osa tilaisuuksista pidettiin etänä, mutta kesällä ja syksyllä lähitilaisuuksissa päästiin keskustelemaan vesistöjen vierelläkin. Näytöksiä pidettiin vesikasvien niitosta sekä ulpukan juurakon poistamisesta pohjajyrsinnällä ja laitesukeltamalla. Tilaisuuksien materiaalit löytyvät täältä.

Kunnostusyhdyshenkilöt

Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta ilmoittautui mukaan 17 kunnostusyhdyshenkilöä. Vapaamuotoinen verkosto on kokoontunut säännöllisesti pääosin etänä oppimaan vesienhoidosta ja keskustelemaan erilaisista vesistökunnostuksiin liittyvistä asioista. Toimintaan voi ilmoittautua mukaan matalalla kynnyksellä milloin vain. 

Muuta toimintaa

Vuoden 2021 lopussa KAIPO-verkon tuella aloitettiin valuma-aluekunnostussuunnittelu Nurmeksen Ylä-Valtimolla yhteistyössä kyläyhdistyksen kanssa. Vuonna 2022 etsitään Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta uusia kohteita, joilla voidaan aloittaa valuma-aluesuunnittelu.

KAIPO-verkon toiminnasta saat ajankohtaista tietoa Facebookista.

Vuoden 2022 aikana KAIPO-verkko järjestää Pohjois-Karjalan ja Kainuun kunnissa kaikille avoimia yleisötilaisuuksia vesistökunnostuksen toteutukseen ja vesien tilaan liittyvistä kysymyksistä.


Kainuun ELY-keskus hallinnoi Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteistä vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanketta (KAIPO-verkko). Hanketta rahoitetaan Ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta.