Palvelumuotoilu ja palvelujen tuotteistaminen

Autamme palvelumuotoilussa ja palvelujen tuotteitamisessa. Palvelumuotoilulla palvelusi vastaavat paremmin asiakkaiden odotuksia.

Kukkolan tila 200617 001

Palvelumuotoilu ja palveluiden tuotteistaminen

Toteutamme tuotteistamisprosessin eri vaiheet yhdessä yrittäjän ja henkilökunnan kanssa

 • ideointi
 • tuotekehitys
 • testaus
 • hinnoittelu
 • markkinointi ja myynti
 • lanseeraus
 • palaute ja jatkokehittäminen

Autamme yrityksiä muotoilemaan palveluitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden odotuksiin. 

 • nykytila-analyysillä selvitetään yrityksen valmiudet, resurssit ja ns. pullonkaulat. 
 • toimintaympäristön kartoituksen ja käyttäjätiedon keruun avulla muodostetaan parempi asiakasymmärrys.
 • selvitetään kannattavuuden edellytykset huomioivat ratkaisuvaihtoehdot sekä määritellään onnistumisen mittarit. 
 • erilaiset palvelutestaukset ja pilotoinnit auttavat toimivan palvelupolun saavuttamiseen.

Palvelumuotoilun työkaluina voidaan käyttää esimerkiksi

 • business model canvaa ja service blueprintiä
 • asiakasprofiilien laatimista
 • haastatteluita, havainnointia sekä benchmarkausta
 • mystery shoppingia
 • testauksia ja pilotointeja