Liiketoiminnan suunnittelu

Liiketoimintasuunnitelma on aloittavan yrittäjän ja jo olemassa olevan yrittäjän tärkeimpiä työkaluja, jota kannattaa myös päivittää säännöllisesti. Se konkretisoi liikeidean ja tuo toimintaan tavoitteellisuutta. Hyvä suunnitelma auttaa rahoituksen järjestymisessä.

Kahvila

Autamme liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä

  • analysoimme nykytilanteen ja toimintaympäristön kehityksen
  • kartoitamme sinun voimavarasi ja yrityksesi kehittämismahdollisuudet
  • visioimme kanssasi yrityksesi tulevaisuutta
  • asetamme selkeät tavoitteet
  • suunnittelemme toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
  • laadimme kannattavuus-, investointi- ja rahoituslaskelmat
  • arvioimme riskit ja toimenpiteet niiden torjumiseksi

Palvelu sopii yritysideaa suunnittelevalle, aloittavalle yrittäjälle ja yritystoimintaa kehittävälle. Suunnitelmaa voit käyttää myös selvityksenä rahoittajille yritystoiminnan kannattavuudesta ja rahoituskelpoisuudesta. Se luo toiminnastasi tavoitteellista ja auttaa muutosvaiheiden hallinnassa.

Palveluun voi halutessasi kuulua myös rahoitustukihakemusten laatiminen.

Löydä lähin asiantuntija

Asiantuntijahakuun