Liiketoiminnan suunnittelu

Autamme liiketoimintasuunnitelman tekemisessä.

Kahvila

Liiketoimintasuunnitelmassa:

  • analysoimme yrityksesi nykytilan ja toimintaympäristön kehityksen
  • kartoitamme sinun voimavarasi ja tilasi kehittämismahdollisuudet
  • visioimme kanssasi yrityksesi tulevaisuutta
  • asetamme selkeät tavoitteet
  • suunnittelemme toimenpiteet tavoitteidesi saavuttamiseksi
  • arvioimme riskit ja toimenpiteet niiden torjumiseksi

Suunnitelmaa voit käyttää myös selvityksenä rahoittajille yritystoiminnan kannattavuudesta ja rahoituskelpoisuudesta. Palvelu sopii yritystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tärkeiden muutosvaiheiden hallintaan.