Maa- ja kotitalousnaisten historia pähkinänkuoressa

1 min lukuaika

Järjestötoiminta· Tietoa meistä

Maa- ja kotitalousnaisten historian tärkeimmät vuosiluvut

MKN Historia1930 Leivat
  • 1700-luvun lopulla ensimmäiset neuvojat opettivat hätäleivän valmistusta jäkälästä.
  • 1900-luvun taitteessa palkattiin ensimmäiset varsinaiset ruoanlaiton ja kotitalouden neuvojat.
  • 1900-luvun alkupuolella naiset alkoivat tulla mukaan järjestötoimintaan ja järjestäytyä naisosastoiksi maamiesseuroihin. Vuonna 1902 perustettiin ensimmäinen naisosasto Jämsässä.
  • 1919 - 1925 perustettiin maanviljelysseurojen yhteyteen kotitalousvaliokuntia, jotka edelsivät nykyisiä maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksia.
  • 1925 Maatalousseurojen Keskusliittoon otettiin ensimmäinen kotitalous-konsulentti.
  • 1929 Maatalousseurojen Keskusliittoon perustettiin pysyvä kotitalousvaliokunta.
  • 1933 muodostettiin Maatalousnaisten Keskusjohtokunta eli kotitaloudellinen toiminta keskitettiin naisten omalle järjestölle. Maanviljelysseuroissa toimineet kotitalousvaliokunnat muuttuivat tämän jälkeen seura seuralta piirijohtokunniksi.
  • 1950 otettiin käyttöön nimitys Maatalousnaisten Keskus.
  • 1970 yhdentyi neljä maatalouden yleisneuvontajärjestöä. Samalla yhdistyi myös niiden kotitalousneuvonta. Maatalousnaisten Keskus muuttui tällöin Maa- ja kotitalousnaisten Keskukseksi.
  • 1994 alusta Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry on toiminut rekisteröitynä itsenäisenä yhdistyksenä. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus vastaa mm. järjestön tuotekehitystyöstä, toiminnan koordinoinnista, neuvojien täydennyskoulutuksesta, neuvonta-aineiston tuottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä.

MKN_historia