Maa- ja kotitalousnaisten historia pähkinänkuoressa

1 min read

Järjestötoiminta· Tietoa meistä

Maa- ja kotitalousnaisten historian tärkeimmät vuosiluvut

MKN Historia1930 Leivat

1700-luvun lopulla ensimmäiset neuvojat opettivat hätäleivän valmistusta jäkälästä.
1900-luvun taitteessa palkattiin ensimmäiset varsinaiset ruoanlaiton ja kotitalouden neuvojat.
1900-luvun alkupuolella naiset alkoivat tulla mukaan järjestötoimintaan ja järjestäytyä naisosastoiksi maamiesseuroihin. Vuonna 1902 perustettiin ensimmäinen naisosasto Jämsässä.
1919 - 1925 perustettiin maanviljelysseurojen yhteyteen kotitalousvaliokuntia, jotka edelsivät nykyisiä maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksia.
1925 Maatalousseurojen Keskusliittoon otettiin ensimmäinen kotitalous-konsulentti.
1929 Maatalousseurojen Keskusliittoon perustettiin pysyvä kotitalousvaliokunta.
1933 muodostettiin Maatalousnaisten Keskusjohtokunta eli kotitaloudellinen toiminta keskitettiin naisten omalle järjestölle. Maanviljelysseuroissa toimineet kotitalousvaliokunnat muuttuivat tämän jälkeen seura seuralta piirijohtokunniksi.
1950 otettiin käyttöön nimitys Maatalousnaisten Keskus.
1970 yhdentyi neljä maatalouden yleisneuvontajärjestöä. Samalla yhdistyi myös niiden kotitalousneuvonta. Maatalousnaisten Keskus muuttui tällöin Maa- ja kotitalousnaisten Keskukseksi.
1994 alusta Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry on toiminut rekisteröitynä itsenäisenä yhdistyksenä. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus vastaa mm. järjestön tuotekehitystyöstä, toiminnan koordinoinnista, neuvojien täydennyskoulutuksesta, neuvonta-aineiston tuottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä.