KAIPO-verkko

MKN Itä-Suomi

Maisemahankkeet

Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanke

Paivi hoytiainen syksy

Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa tehostetaan vesien kunnostustoimintaa sekä osaajien verkostoitumista.

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry järjestävät yhteistyössä Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa neuvontaa sekä koulutuksia.

Järjestämme yleisötilaisuuksia, joissa

 • annetaan vesistökunnostusneuvontaa
 • kerrotaan vesistökunnostusten toteuttamisesta ja tarvittavista luvista sekä rahoituksesta ja avustusmahdollisuuksista
 • kerrotaan vesistökunnostuksiin liittyen yhteistyömahdollisuuksista, kuten toimijaverkoston muodostamisesta ja keskinäisestä verkottumisesta

Koulutusta kunnostusyhdyshenkilöille - tule mukaan!

KAIPO-hankkeen kunnostusyhdyshenkilöksi voi tulla mukaan aktiiviset paikallistoimijat, joille tarjotaan koulutusta erilaisiin vesistökunnostuksiin ja vesienhoitoon liittyviin asioihin. Kunnostusyhdyshenkilöksi voi hakeutua kuka tahansa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta kiinnostunut. Alan koulutusta ei tarvitse olla. Koulutuksia ja tilaisuuksia pidetään pääosin etänä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös maastossa Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Yhdyshenkilöille tiedotetaan myös muiden organisaatioiden järjestämistä tilaisuuksista sekä tapahtumista.

Kunnostusyhdyshenkilöt toimivat viranomaisten ja asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen välittäjinä paikalliselle tasolle. Yhdyshenkilö tietää, mistä kysyä lisää ja osaa ohjata eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse tietää – eikä yksin kukaan asiantuntijakaan tiedä.

Kunnostusyhdyshenkilöille toimintaa

Tällä hetkellä kunnostusyhdyshenkilöksi on ilmoittautunut yhteensä yli 20 henkilöä Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta. Syksystä kevääseen tapaamme etäyhteydellä noin joka toinen kuukausi. Jokaisessa tapaamisessa on lyhyt asiantuntijaluento ja käymme läpi ajankohtaisia asioita vesienhoitoon liittyen. Järjestämme myös erilaisia maastotapaamisia ja koulutustilaisuuksia, joista tiedotetaan erikseen.

Jos haluat tulla mukaan, ota yhteys paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi tai tuuli.makinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi

Kunnostuskohteet

Vuonna 2020 haettiin Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen vesistökunnostuskohteita avoimena ilmoittautumiskierroksena. Toteutukseen valituissa kohteissa järjestettiin pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä. Toimenpiteet olivat vesikasvien niittoa tai hoitokalastusta. Katso myös Kunnostusnäytökset (alempana).

Uusien kunnostuskohteiden haku hankkeeseen on päättynyt. Voit kuitenkin edelleen ilmoittaa kunnostusta kaipaavasta kohteesta tai kysyä lisätietoja. Hakijatahon edellytetään olevan mukana suunnittelussa ja osallistuvan kunnostusten toteutukseen omalla työpanoksellaan, esimerkiksi talkoilla. Hakijataho voi olla esimerkiksi kyläyhdistys, metsästysseura tai muu paikallinen yhteisö. Kunnostukseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa autetaan hakijaa. Kohteita voidaan käyttää hankkeen esittely- ja koulutuskohteina.

Muut toimenpiteet

Tuemme paikallisia toimijaverkostoja esimerkiksi välittämällä tietoa toimijoille verkostoitumisesta ja yhteistyöstä tai vesiensuojelu- tai järviyhdistyksen perustamisesta. Hyödyllistä tietoa vesistökunnostustoimijalle löytyy myös täältä.

Tiedotamme myös kansalaishavaintojen tekemisestä ja muista mahdollisuuksista vaikuttaa lähivesistöihin. Voit tilata KAIPO-verkon uutiskirjeen ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhteyshenkilölle. Uutiskirjeessä tiedotetaan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Ota yhteyttä

Jos haluat tilata uutiskirjeen, ota yhteys paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi tai tuuli.makinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi Voit myös ehdottaa meille, mistä vesistöihin liittyvästä aiheesta haluaisit kuulla keskustelutilaisuuksissa lisää.

Seuraa hankkeen sivua Facebookissa, tai ole suoraan yhteydessä maakuntien yhteyshenkilöihin:

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry
Kainuu: Tuuli Mäkinen, tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 827 2308
Pohjois-Karjala: Päivi Jokinen, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 301 2409

Kainuun ELY-keskus hallinnoi Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteistä vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanketta (KAIPO-verkko). Hanketta rahoitetaan Ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta.

Lisätietoja: www.ym.fi/vedenvuoro

Pilottisuunnittelu alkaa Nurmeksessa

Pertunjoen valuma-aluetta kartoitetaan

Loppusyksyn 2021 ja kevään 2022 aikana kartoitetaan Ylä-Valtimojärveen laskevan Pertunjoen valuma-alueelta kunnostukseen soveltuvia kohteita.

Ylä-Valtimojärven tila on heikentynyt, vaikka järvi luokitellaan edelleen hyvään ekologiseen tilaan. Voimakkaat sateet lisäävät maa- ja metsätalouden toimenpiteistä aiheutunutta kuormitusta vesistöön kaukanakin järvestä. Valuma-aluekunnostussuunnittelussa kartoitetaan maastossa kohteita, joista aiheutuu maa-aineksen valuntaa vesistöön. Tällaisia ovat esimerkiksi voimakkaan veden virtauksen aiheuttama eroosio purouomassa tai ojan reunalla.

Suunnitelmassa tullaan esittämään kunnostustoimenpiteitä, jotka vähentävät kiintoaineksen ja ravinteiden ajautumista vesistöön. Tällaisia eroosion torjuntaan liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi pohjakynnykset puroissa, erilaiset kosteikot ja laskeutusaltaat sekä pintavalutuskentät.

Pertunjoen valuma-alueen kunnostussuunnittelua tekee Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina loppusyksyn ja ensi kevään aikana liikkuen maastossa. Ylä-Valtimojärven kyläyhdistys on mukana avustamassa työtä. Maastotyötä tehdään noin 3 viikkoa kelien mukaan. Ensi keväänä pidetään kaikille avoin maastotilaisuus, jossa tutustutaan kohteisiin suunnittelijan opastamana.

Valuma-aluekunnostussuunnitelma valmistuu viimeistään alkukesällä. Suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät velvoita maanomistajia kunnostustoimenpiteisiin. Kunnostustöitä tehdään maanomistajien kiinnostuksen ja rahoitusmahdollisuuksien mukaan lähivuosien aikana vähitellen. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on säilyttää Ylä-Valtimojärven hyvä tila. Suunnitelma tulee KAIPO-verkon nettisivuille.

Ylä-Valtimojärven kyläyhdistys jatkaa Ylä-Valtimojärven hoitoa myös vesistön puolella niittämällä vesikasvillisuutta.

Pertunjoen valuma-aluekunnostussuunnitelman rahoittaa vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta KAIPO-verkko-hanke.

Lisätiedot:

Suunnittelija Janne Raassina, puh. 041 459 8339, janne.markus.raassina(ät)gmail.com

Ylä-Valtimon kyläyhdistys ry, Harry Herranen, puh. 040 591 1711, harry.herranen(ät)gmail.com

KAIPO-verkko, Päivi Jokinen, puh. 040 301 2409 paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi, proagria.fi/hankkeet/kaipo

Kunnostusnäytökset eri puolilla Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa

Vuosittain KAIPO-verkossa on järjestetty 3-4 kunnostusnäytöstä, joissa on esitelty erilaisia vesistökunnostusmenetelmiä. Paikalliset yhdistykset ja muut yhteisöt ovat ehdottaneet kohteita ja osallistuneet töihin talkoilla.

Keväällä 2020 järjestettiin avoin haku, johon ilmoitettiin 10 erilaista vesistökunnostuskohdetta. Osa näistä oli hyvinkin laajoja vesistöalueita. 2021 ei järjestetty uutta hakua, vaan näytöksiä järjestettiin aiemmin mukaan ilmoitetuilla kohteilla. Yhteistyössä ELY-keskusten kanssa olemme ottaneet yhteyttä kaikkiin ilmoittautuneisiin ja tarjonneet tietoa kunnostusmahdollisuuksista sekä ohjanneet eteenpäin mm. rahoitusmahdollisuuksien osalta. Voit edelleen olla yhteydessä ja kysyä neuvoa kunnostusta kaipaavista vesistöistä.

Pilottikunnostuskohteet vuonna 2021:

Paltamon Melalahdella (kuva yllä) ja Hyrynsalmella Ukkohallan Syväjärvellä niitettiin ja nuotattiin vesikasvillisuutta syyskuussa 2021.

Liperin Siikasalmella kokeiltiin ulpukan juurakon poistamista sukeltamalla veden virtaamisen ja virkistyskäytön parantamiseksi. Kohteessa ei voitu käyttää koneita, sillä salmen pohjassa on vesi- ja viemäriputkia. Ulpukan juurakon poistamisesta tuli kokemusta: nuoret kasvustot ovat huomattavasti helpompia poistaa sukeltajan veitsellä kuin vakiintunut vanhempi kasvusto, jossa juurakot ovat tiheässä toisiinsa kietoutuneena. Lisäksi veden pinnalla näkyy kasvustosta vain osa –osa juurakosta ei kasvata lehtiä veden pinnalle ilmeisesti odottaen suotuisampia olosuhteita. Sukellustyö soveltuu esimerkiksi yksittäisten pienialaisten mökki- tai venerantojen edustalle, missä konetyö on liian arvokasta. Katso tarkemmin Kokemuksia ulpukan juurakoiden poisto- artikkelista.

Pilottikunnostuskohteet vuonna 2020:

Puolangan Luoteenjärvellä toteutettiin koeverkkokalastus mahdollisen hoitokalastustarpeen selvittämiseksi syyskuussa 2020.

Sotkamon Ison Sapsojärven Haapalanlahdella niitettiin kortteikkoa koneellisesti syyskuun lopulla ja kortetta kerättiin vedestä raivausnuotalla.

Valtimolla Ylä-Valtimojärven Pertunlahdella poistettiin uimarannan edustalta ulpukkaa pohjajyrsinnällä lokakuun alussa. Katso lisää Kokemuksia ulpukan juurakoiden poisto -artikkelista.

Luoteenjärvellä ja Haapalanlahdella työt toteutti Oulun kalatalouskeskus / ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Ylä-Valtimolla IMH-Tekniikka. Käytännön töihin, kuten niitettyjen kasvien siirtoon vedestä maalle osallistui myös paikallisia kyläläisiä. Vesistöistä poistettu kasvimassa päätyy maanparannusaineeksi peltoon.

Kunnostustoimenpiteiden yhteydessä keskusteltiin myös vesistön kuntoon liittyvistä havainnoista ja kunnostuksen jatkosuunnitelmista kyläläisten kanssa. Vesistöjen tila ja kunnostustoimenpiteet kiinnostivat monia: Ylä-Valtimon tilaisuudessa poikkesi päivän aikana lähemmäs sata katsojaa. Kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja kohteiden kunnostuksen suunnittelua jatketaan yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa.

Kohteet löytyvät myös vesistökunnostajan karttapalvelusta.

Etsitään kunnostusyhdyshenkilöitä

Etsimme KAIPO-hankkeen toimijaverkostoon aktiivisia paikallistoimijoita, joille tarjotaan koulutusta erilaisiin vesistökunnostuksiin ja vesienhoitoon liittyviin asioihin. Yhdyshenkilöksi voi hakea kuka tahansa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta kiinnostunut. Koulutuksia ja tilaisuuksia pidetään korona-epidemian vuoksi etänä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös maastossa eri puolilla Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Yhdyshenkilöille tiedotetaan myös muiden organisaatioiden järjestämistä tilaisuuksista sekä tapahtumista.

Paikallistoimijoista tulee kunnostusyhdyshenkilöitä, jotka toimivat viranomaisten ja asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen välittäjinä. Kunnostusyhdyshenkilö tietää, mistä kysyä lisää ja osaa ohjata eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse tietää – eikä yksin kukaan asiantuntijakaan tiedä.

Kunnostusyhdyshenkilöksi voi hakea kuka tahansa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta kiinnostunut kainuulainen tai pohjoiskarjalainen henkilö. Alan koulutusta ei tarvitse olla.

Kunnostusyhdyshenkilöille toimintaa

Tällä hetkellä kunnostusyhdyshenkilöksi on ilmoittautunut yhteensä lähes 20 henkilöä Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta. Mukaan mahtuu, vaikka tavoitteemme täyttyikin. Syksyn ja talven aikana tapaamme etäyhteydellä noin kerran kuussa. Jokaisessa tapaamisessa on lyhyt asiantuntijaluento ja käymme läpi ajankohtaisia asioita vesienhoitoon liittyen. Järjestämme myös erilaisia maastotapaamisia ja koulutustilaisuuksia (koronatilanne huomioiden), joista tiedotetaan erikseen.

Jos haluat tulla mukaan, ota yhteys paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi tai tuuli.makinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi

Materiaaleja eri teemoista

Mitä kuuluu Tohmajärven vesistöille -tilaisuus 26.8.2022

Rosanna Sjövik, Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Tohmajärven vesistöjen ekologinen tila

Vesistökunnostusten rahoitus

Virtaa vesistökunnostukseen

Yleishyödyllisiin vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista. Viimeisin hakujakso oli avoinna syksyllä 2022. Lisätietoja täältä

KAIPO-verkon järjestämässä etätilaisuudessa 9.11.2020 käytiin läpi käytännönläheisesti vesienhoitoavustuksen rahoitusehtoja ja esiteltiin aiemmin rahoitettuja kohteita Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta.

Tilaisuuden materiaalit


KAIPO-uutiskirjeet

Jos haluat tilata uutiskirjeen, ota yhteys: paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi

Tammikuu 2023 - valuma-alueisiin ja vesitalouteen liittyviä linkkejä, tapahtumia, vesireput

Marraskuu 2022 - rahoitusta vesienhoitoon, vesistökunnostusverkosto vesi.fi-sivuille, kalojen elohopeaseuranta

Syyskuu 2022 - purokunnostusta Nurmeksessa, videolinkki raivausnuottaukseen Kuhmossa

Kesäkuu 2022 - teemoina kesän tapahtumat, löydä tietoa vesistöistä

Toukokuu 2022 - teemoina kosteikoille rahoitusta, ajankohtaiset tapahtumat

Tammikuu 2022 - teemoina: KAIPO jatkuu, kysely yhteisöille, vinkkejä materiaaleista ja tilaisuuksista


Järviyhdistyksen perustaminen - esimerkkinä Pro Onkamojärvet

Tuovi Vaarannan esitys 24.8.2020

2021

Rahoitusta vesistökunnostuksiin -etätilaisuus 11.11.2021.

Helmi-rahoitus, Kunta- ja Järjestö-Helmi: Niina Vähätalo, Uudenmaan ELY-keskus
Vesienhoidon avustukset: Rosanna Sjövik, Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Esityksen materiaali.
Kokemuksia onnistuneesta kunnostushankkeesta: Pertti Määttä, Karankajärven Huvilayhdistys ry. Esityksen materiaali.
Kajaanin kaupungin rantojen kunnostushankkeet ja -suunnitelmat, Sirpa Pöppönen, Kajaanin kaupunki

Tilaisuuden tallenne on saatavilla pyynnöstä: tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi

Syksyllä 2021 pidettyjä tilaisuuksia:

16.8. Valtimon Haapajärven rannan maastokatselmus pidettiin asukkaiden pyynnöstä yhdessä maanomistajien edustajien kanssa. Haapajärven maastokatselmuksen muistio

26.8. Liperi Siikasalmi, Mistä ja miten vesikasveja kannattaa poistaa? Siikasalmella sukeltamalla poistetuista ulpukoiden juurakoista kerrotaan täällä ja lisätietoja juurakoiden poistosta myös pohjajyrsinnällä täältä.

7.9 Etäkoulutus maa- ja metsätalouden vesiensuojelurakenteista : Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy alhaalta kohdasta Materiaalit


15.6.2021 KAIPO-verkko järjesti Vesikasvit ja rantojen hoito Järvi-Suomessa -webinaarin yhteistyössä alueen ELY-keskusten kanssa. Tilaisuus tallennettiin ja esitykset ovat katsottavissa YouTubessa.

Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät sivun alalaidasta ja näistä linkeistä:


20.4.2021 Kosteikkoilta

Luonto- ja vesistökunnostusyrittäjä Janne Raassina ja suunnittelija Holtti Hakonen Suomen riistakeskuksesta esittelivät erilaisia kosteikkoja ja rahoitusmahdollisuuksia.


Rannat kuntoon – toimintamalli asukkaille ja maanomistajille

Lue tarkemmat ohjeet rantojen kunnostamiseen:

Rannat kuntoon toimintamalli

 1. Rantojen kunnostamisen ABC
 2. Vesistön kunnostushankkeiden rahoitus
 3. Rannan perinnebiotoopit
 4. Rannan rakenteet
 5. Rantametsän hoito
 6. Ruoppaus
 7. Ruoppaus- ja kasvimassan hyötykäyttö
 8. Kosteikot
 9. Uimarannan ja uimapaikan kunnostaminen
 10. Vesikasvien poisto
 11. Vesistöntilan arviointi
 12. Vieraslajien torjunta

Tietoa saavutettavuudesta

Olemme muuttamassa hankkeen materiaaleja saavutettaviksi, mutta kaikki aiemmin julkaistu materiaali ei valitettavasti ole vielä saavutettavassa muodossa. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja saavutettavuudesta, ole yhteydessä paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi tai tuuli.makinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi