Biotalouden edistäminen Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla

MKN Etelä-Suomi, MKN Länsi-Suomi

Keskitymme Pirkanmaalla ja Satakunnassa lähivuosina alkutuotannon kestävyyden ja kannattavuuden parantamiseen. Tavoitteena on edistää uusiutuvan energian tuotantoa maatiloilla, erityisesti biokaasun avulla. Pyrimme löytämään markkinakanavan, joka mahdollistaa kannattavan biokaasutuotannon maatiloilla.

Jonna Nygard ja Juha Hiitela biokaasu soihtu Sonja Kankaanpaa
FI Euroopan unionin osarahoittama PANTONE pienennetty
ELY ID LA01 Logo FI V9

Hankkeella on kaksi päätavoitetta, joista toinen on maaseudulla toimivien maatilojen ja maaseudun yritysten valmiuksien parantaminen ja käytännön toteutusten tukeminen uusiutuvan energian tuotannossa ja markkinoille saattamisessa. Hanke tuottaa maaseudun yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä kyseisellä toimialalla. Hankkeen toisena päätavoitteena on kotimaisen energian tuotannon edistäminen siten, että
maatiloille syntyy ansaintaa, eikä niille jää ainoastaan raaka-aineen tuottajan rooli.

Pirkanmaalla ja Satakunnassa keskitytään lähivuosina alkutuotannon kestävyyden ja kannattavuuden parantamiseen. Tavoitteena on edistää uusiutuvan energian tuotantoa maatiloilla, erityisesti biokaasun avulla. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu maatilojen valmiuksien parantaminen, teknisten selvitysten tekeminen ja tiedotuksen tehostaminen. Tavoitteena on lisätä tietoa, poistaa esteitä, parantaa kannattavuutta ja edistää uutta energiayrittäjyyttä alueella.

Projektipäällikkö: Juha Hiitelä ja Manu Hollmén
Rahoittajat
: Pirkanmaan ja Satakunnan ELY-keskukset
Hankkeen päätoteuttaja
: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen osatoteuttaja:
 ProAgria Länsi-Suomi ry