Asiantuntija maaseudun muutoksessa - AMMU

MKN Oulu

Järjestöhankkeet

Maaseudun toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu monia muutoksia. Epävarmuus tulevaisuudesta koskettaa paitsi yrittäjiä myös neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekeviä asiantuntijoita.

AMMU paakuva 1110x400 ilman kuplaa

Toimintaympäristön ja asiantuntijoiden työn muutokset johtavat myös neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tuottavien yksiköiden toimintakonseptin muuttumiseen. Toimintakonseptin yhteinen tarkastelu antaa osviittaa, mitä kannattaa kehittää seuraavaksi ja mihin suuntaan.

Asiantuntija maaseudun muutoksessa - AMMU -hankkeen aikana etsitään, pilotoidaan ja testataan erilaisia työtä kehittäviä ja työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä. Hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja sekä yksilö- että yhteisötasolle. Lopullisena tavoitteena on ProAgria Oulun ja Oamkin yhteistyömalli, joka vastaa tehokkaammin asiakkaiden ja koulutuksen tarpeisiin sekä toimintaympäristön muutoksiin.

Hankefaktat

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Hallinnoija ja toteuttajat: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Yksityisrahan osuus 20%.