Huomisen hyvä teko - Kerää hiiltä kotipuutarhaan!

1 min lukuaika

Huomisen hyvä teko

Biohiiletys riihipiha
Biohiiletystä kartiohiilettimessä. Kuva: Maaseudun sivistysliitto

Kotipihassakin voi sitoa hiiltä

Kotipuutarhan hiilensidontaa voi lisätä istuttamalla monivuotisia kasveja, välttämällä maan turhaa muokkausta, säästämällä pihan lahopuuta ja lisäämällä maaperään eloperäistä ainesta. Lahopuu toimii myös luontaisena “hyönteishotellina”.

Lahopuuta voi lisätä esimerkiksi katkaisemalla poistettava puu 1-5 metrin korkeudelta ja jättämällä se lahoamaan pystypuuna tai korkeana kantona. Pienemmästä puusta voi tehdä lahopuuaitoja tai rajata oksilla kohopenkkejä.

Maaperään eloperäistä ainesta voi lisätä kateviljelyllä tai esimerkiksi biohiilellä. Biohiili muodostuu eloperäisestä aineksesta hapettomissa oloissa kuumentamalla. Se hajoaa hitaasti ja sitoo näin hiiltä maaperään pitkäksi aikaa. Biohiiltä voi hyödyntää myös kompostissa vähentämässä hajuhaittoja.

Lisätietoa:

Lue lisää Maaseudun sivistysliiton sivuilta

Lue lisää hyötykasviyhdistyksen sivuilta

Lue lisää lahopuusta

HHT kerää hiiltä kotipuutarhaan

Tämän Huomisen hyvän teon meille jakoi MKN Itä-Suomi