Varautuminen on yhteispeliä – MKN tukee kotitalouksien varautumista

Jokaisen Suomessa asuvan on hyvä tietää, mitä varautuminen tarkoittaa ja mikä on kansalaisten rooli häiriötilanteessa. Tarjoamme tietoutta ja vinkkejä kotitalouksien omatoimiseen varautumiseen.

MKNK kotivara kuvaaja Virpi Kulomaa
Kotivara auttaa selviytymään omin avuin ainakin 72 tuntia. Kuva Virpi Kulomaa

72 tuntia -varautumissuositus

Ennen vanhaan varautuminen oli osa normaalia arkitoimintaa kertoo MKN Keskuksen järjestöpäällikkö Helena Velin.

”Ruokaa säilöttiin erilaisin menetelmin ja varastoitiin kellareissa, sillä kylmälaitteita ei ollut. Luonnonantimia hyödynnettiin, ruokia syötiin satokausittain, kodeista löytyi välineet sähköttömään elämään ja aina varauduttiin pahan päivän varalle.”

Nykyään moni ei tiedä mihin pitää varautua ja millaisia taitoja kotitalouksissa tarvitaan. Velin painottaa, että varautuminen ei ole vaikeaa eikä sitä tehdä vain suuria kriisejä kuten sotaa varten. Arjessa on hyvä varautua esimerkiksi myrskyn aiheuttamaan pitkään sähkökatkoon tai vaikka liukastumisen aiheuttamaan vuodelepoon.

”Varaudu selviytymään ainakin 72 tuntia omin avuin, äläkä odota, että kunta järjestää muutamassa tunnissa soppatykin nurkalle. Kotivara on omassa taloudessa varalla olevaa vettä, normaalisti käytettäviä huoneenlämmössä säilyviä ruokia ja välttämättömyystarvikkeita, joilla selviää häiriötilanteessa.

Velin muistuttaa, että kotivaran kuuluu kiertää, jotta vältytään ruokahävikiltä. Sähköttömässä arjessa kannattaa hyödyntää retkikeittimet ja tiedostaa, että myös talvella voi grillata. Velin korostaa naapuriavun merkitystä, erityisesti yksin asuvien vanhusten kohdalla. Myös suomalaisten tuotteiden suosiminen on osa varautumista.

”Suomalaisten elintarvikkeiden ostaminen pitää yllä kotimaista tuotantovarmuutta ja tukee osaltaan huoltovarmuutta”, Velin muistuttaa.

Varautumistietoutta kaikelle kansalle

Maa- ja kotitalousnaiset on mukana Huoltovarmuuskeskuksen vetämässä Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunnassa eli KOVA-toimikunnassa. MKN:llä on noin 20 varautumiseen perehtynyttä kouluttajaa, jotka järjestävät koulutuksia ja hankkeita aiheeseen liittyen. Varautuminen on myös suosittu aihe MKN:n jäsenyhdistysten tapahtumissa.

”Kotien varautuminen on meille tärkeä asia. Toimintamme kautta tavoitamme paljon ihmisiä ja olemme sitoutuneita viemään varautumistietoutta ja käytännön oppeja eteenpäin. Olemme esimerkiksi mukana viettämässä kansallista varautumispäivää 7.2. ja vuoden mittaan järjestämme kaikille avoimia webinaareja omatoimisesta varautumisesta”, Velin kertoo.

Kansallinen varautumispäivä 7.2.

Kansallista varautumispäivää vietetään 7.2. Päivän järjestävät yhteistyössä SPEK, Huoltovarmuuskeskus ja Kuntaliitto. Tänä vuonna teemana on ”Varautuminen on yhteispeliä”. Sillä halutaan korostaa sitä, että niin viranomaisilla kuin tavallisilla kansalaisillakin on oma roolinsa varautumisessa. https://www.spek.fi/turvallisu...