MKN 90 vuotta tiennäyttäjänä – ja matka jatkuu

Maa- ja kotitalousnaisten järjestö syntyi alkuaan tehostaakseen kotitalouksien neuvontaa ja toimiakseen maaseudun naisten yhteisenä kanavana. Tänä päivänä MKN:n keskeiset teemat kuten ilmastomyönteinen ruokavalio, luonnon monimuotoisuuden edistäminen, kestävä yrittäjyys, varautuminen ja yhteisöllisyys palvelevat ja kiinnostavat suomalaisia asuinpaikasta riippumatta.

Mkn90 LOGO pysty

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry sekä monet Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset ja paikalliset yhdistykset täyttävät tänä vuonna 90 vuotta. Alkuun järjestön tärkein tehtävä oli koota yhteen maaseudun naisia sekä jakaa tietoa, neuvoja ja käytännön oppeja. Toiminnan teemat ja toteutustavat ovat muotoutuneet aina aikakauden ja muuttuvan yhteiskunnan mukaisesti.

”Maa- ja kotitalousnaisten toiminta on alkuajoista lähtien keskittynyt kotien ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen sekä suomalaisen ruokakulttuurin ja yhteisöllisyyden vaalimiseen. Vuosikymmenten varrella olemme kehittäneet ruoka- ja ravitsemusasiantuntijoidemme rinnalle vahvan luonnon- ja maisemanhoidon asiantuntijaverkoston sekä osaavan yritysasiantuntijajoukon”, Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toiminnanjohtaja Christell Åström painottaa.

Yhteistä järjestön toiminnalle on ennakkoluuloton tiennäyttäminen. Kotitalouksia on vuosikymmenten ajan opastettu moniin arjen kotitaloustaitoihin, ruokahävikkiä vähentävien ruokaohjeiden käyttöön, luonnonantimien hyödyntämiseen, kestävään elämäntapaan sekä neuvottu arkea helpottavien laitteiden energiatehokasta käyttöä. Perinteinen puutarhaneuvonta on muokkautunut ajan myötä laaja-alaisemmaksi luonnon- ja maisemanhoidoksi, jolla edistetään luonnon monimuotoisuutta ja elävää kulttuurimaisemaa. Yritysneuvonnassa on painotettu ruoka-, elintarvike- ja matkailualan yrittäjyyden tukemista.

”Tuemme erityisesti maaseudun naisyrittäjyyttä, jotta maaseudun väestörakenteen vinoutuminen saataisiin pysäytettyä. Tärkeää on myös huomata, että maaseutua elävänä pitävät ja yhteisöllisyyttä tarjoavat yhdistykset ja tapahtumat pyörivät usein naisvoimin.”

Ytimessä yhdistystoiminta

Yhdistystoiminta on aina kuulunut järjestön ydintoimintaan. Tänään Maa- ja kotitalousnaiset on yksi Suomen suurimmista naisjärjestöistä noin 25 000 jäsenellään. Viime vuosien yhteiskuntaa ravistuttavat kriisit kuten koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja viheliäiset ympäristöongelmat ovat vahvistaneet kiinnostusta järjestön tarjoamiin palveluihin. Digitaaliset palvelut ja sosiaalinen media ovat helpottaneet osallistumista kursseihin ja tapahtumiin asuinpaikasta riippumatta.

”Erityisesti kaupungeissa asuvat ja monipaikkaiset asukkaat ovat löytäneet meidän toimintamme ja ovatkin tänä päivän merkittävässä roolissa palveluidemme käyttäjinä. Toimintamme kautta edistämme konkreettisesti ymmärrystä ja vuoropuhelua kaupunki- ja maaseutualueiden asukkaiden välillä”, Åström iloitsee.