Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgrian yhdistystoiminta sähköiseen aikaan

1 min lukuaika

Järjestötoiminta

Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria ja ovat ottaneet vuoden alussa käyttöön uuden valtakunnallisen jäsenrekisterin.

Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria ja ovat ottaneet vuoden alussa käyttöön uuden valtakunnallisen jäsenrekisterin. Rekisteriin on siirretty yhdistysten ja jäsenten tiedot. Maa- ja Kotitalousnaisten ja ProAgria Keskusten jäsenyhdyshenkilöt opastavat vuoden kuluessa yhdistyksiä piirikeskuksien rekisterin käytössä.

Nykyaikainen jäsenrekisteri antaa mahdollisuuden pitää uudenlaisella tavalla yhteyttä jäseniin ja luoda uusia verkostoja. Yhdistykset voivat helposti lähettää jäsenilleen sähköpostia tai uutiskirjeitä uuden jäsenrekisterin kautta.

Ohjelmalla voi myös luoda kätevästi osoitetarrat kirjeisiin. Tiiviimpi yhteydenpito jäseniin luo uudenlaista yhteisöllisyyttä ja tuo lisää imua yhdistystoimintaan. Uudessa jäsenrekisterissä jäsentietojen ylläpito on helppoa ja yhdistykset pystyvät hyödyntämään laajemmin jäsentietoja.

Suurimmassa osassa keskuksia uuden jäsenrekisterin käyttöönoton myötä jäsenlaskutus uudistuu. Jatkossa jäsenlaskussa näkyy laskuttajana ProAgria Keskusten Liitto/jäsenlaskutus. Lasku maksetaan uudelle valtakunnalliselle jäsenmaksutilille, josta yhdistyksille tilitetään yhdistyksien osuudet jäsenmaksutuloista. Maa- ja Kotitalousnaisten piirikeskusten ja ProAgria Keskusten ja jäsenasioista vastaavat huolehtivat jatkossakin siitä, että kukin jäsen saa oikean suuruisen jäsenmaksun maksettavakseen.