Etelä-Suomen Vuoden maisemateot 2023 on valittu

2 min lukuaika

Ajankohtaista· MKN Maisemapalvelut

Vuoden maisemateko -kilpailu haki tänä vuonna merkittäviä luontotekoja

Lintupaivaa Luumaella Etela Karjala

Maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalveluiden järjestämässä kilpailussa myönnetään maakunnallisia Vuoden maisemateko -tunnustuksia, jotka kilpailevat valtakunnallisesta tunnustuksesta. Tänä vuonna kilpailun teema oli merkittävät luontoteot.

Niityn perustaminen, haitallisten vieraslajien kitkeminen, kosteikon kunnostus tai kylämaiseman raivaaminen ovat esimerkkejä luonnon monimuotoisuutta säilyttävistä ja kohentavista luontoteoista. Maisematekokilpailussa haettava luontoteko parhaimmillaan nostaa myös esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä. Hieno teko lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville.

Etelä-Suomen alueella tunnustuspalkinnot jaettiin seuraavasti:

Kanta-Hämeen palkinto lähtee Metsälän tilan ylläpitämien perinnebiotooppien hoidolle:

- Metsälän tila tekee useilla kohteilla perinnebiotooppien hoitoa tilan lampaiden kanssa. Oman tilan työnsä lisäksi he myös osallistuvat perinnebiotooppien hoitohankkeisiin, joissa on perustettu useampia uusia laidunalueita maisema- ja perinnebiotooppilajiston kannalta kehityskelpoisille alueille.
- Toiminta maiseman hoidossa laiduneläimiä käyttämällä on pitkäjänteistä ja sitoutunutta. Laidunnksella on poistettu vieraslajeja ja saatu hoidettua sekä avattua arvokkaita maisema- tai kulttuuriympäristökohteita, arvokkaita lehtoja ja perinnebiotooppikohteita.

Metsälän tila


Kymenlaakson palkinnon ansaitsee Tiutisen kylätoimikunta ansiokkaasta redutti Tiutisen maiseman hoidosta:


- Redutti Tiutinen on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueella on tehty vesakon ja heinien poistoa jotta historiallinen linnoitusalue pysyy tuleville sukupolville kunnossa.

- Linnoitusalueen ylläpidolla ja maiseman hoidolla on merkitystä virkistyskäytössä sekä historiallisen kohteen säilyttämisessä. Hoitotyö takaa myös kohteen säilymisen tuleville sukupolville.

Redutti Tiutinen


Etelä-Karjalan palkinto lähtee MEIDÄN JÄLKEMME - LUONNOSTA VOIMAA -hankkeen toteuttajille:


- Lämpimät onnittelut tästä palkinnosta menee suurelle joukolle Länsi-Saimaan alueen asukkaita, kesäasukkaita, yhteisöjä ja yhdistyksiä, sekä kunnat, jotka ovat osallistuneet kuluvan vuoden aikana Leader Länsi-Saimaa ry:n hallinnoiman hankkeen toteutukseen.

- Luumäen, Lemin, Lappeenrannan, Taipalsaaren ja Savitaipaleen alueen asukkaita, kesäasukkaita, yhteisöjä ja yhdistyksiä, on osallistunut hankkeen toteutukseen talkoillen. Talkoissa on mm. lisätty yleistä kiinnostusta ja tietoisuutta luonnon monimuotoisuutta kohtaan perustamalla uusia niittyjä, nikkaroimalla linnunpönttöjä, sorsien putkipesiä ja ötökkähotelleja, tehty lupiinintorjuntaa. Lisäksi on järjestetty erilaisia luontoteemaisia tapahtumia, joiden kohderyhmät ovat vaihdelleet aina vauvasta vaariin.

- Kuluneen vuoden aikana, on paitsi syntynyt runsaasti suoria vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden, asumisviihtyisyyden, hyvinvoinnin ja vetovoiman näkökulmasta, ovat nämä vaikutukset ehtineet kasvaa jo jopa vaikuttavuudeksi innostaessaan ihmisiä yhä uusiin toimiin.

MEIDÄN JÄLKEMME - LUONNOSTA VOIMAA -hankePäijät-Häme, Kurjalan kartanon vanhan vaahterakujan uusiminen:

- Toiminta vanhojen vaahteroiden uusimiseksi on ollut esimerkillistä kulttuuriperinnön vaalimista sekä myös luonnonhoitoa.
- Teolla luodaan jatkumo sukupolvien yli kestävään maisemakuvaan.
- Kujan uusiminen vaalii Kurjalan kartanon arvokasta valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä.

Kurjalan kartanoPaljon onnea kaikille palkituille!

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee kilpailua.