Tuore opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun julkaistu

2 min lukuaika

Uutinen

Uunituore julkaisu tuo täsmällistä ja punnittua maisematietoa kuntien päättäjille, maanomistajille ja kaikille kansalaisille.

Mkn artikkeli maisemaopas 0
Uunituore julkaisu ”Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun” tuo täsmällistä ja punnittua maisematietoa kuntien päättäjille, maanomistajille ja kaikille kansalaisille.
Oppaassa avataan maisemakäsitettä laajemmin, kerrotaan mistä aineksista maisema rakentuu ja mitä arvoja sisältyy arvokkaisiin maisema-alueisiin. Opas toimii työkaluna alueen erityispiirteiden huomioon ottamiseen, kun uusia toimenpiteitä suunnitellaan ja kohdennetaan arvokkaille maisema-alueille. Lisäksi oppaassa käsitellään mahdollisuuksia, joita maisema voi tarjota elinkeinoelämälle ja ihmisten hyvinvoinnille.
Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskeva päivitysinventointi ja siitä keväällä 2016 järjestetty kansalaisten kuuleminen ja lausuntokierros aiheuttivat monin paikoin vilkasta keskustelua. Kysymyksiä ja palautteita tuli muun muassa maisema-alueiden suhteesta maankäytön suunnitteluun, rakennuslupien myöntämiseen ja metsämaiden talouskäyttöön.
Nyt julkaistun oppaan tavoitteena on herättää katsomaan maisemaa uusin silmin. Tarkoituksena on myös edistää maankäytön suunnittelijoiden, maanomistajien, maaseutuyrittäjien ja asukkaiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Yhteistyö on olennaista, jotta myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan hienosta suomalaisesta maaseudun kulttuurimaisemasta. Oppaan tärkein tavoite onkin, tukea Suomen arvokkaiden maisemien säilymistä elävinä, asuinkelpoisina ja arvokkaina myös tulevaisuudessa. Maankäytön suunnittelussa on myös tärkeää huomioida valtakunnallinen tasa-arvoisuus.
Oppaan ovat laatineet Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalvelujen Jutta Ahro, Auli Hirvonen, Katriina Koski, Helena Pakkanen ja Riikka Söyrinki. Ympäristöministeriö on tukenut hanketta.
Opas on ladattavissa verkosta osoitteesta: www.maajakotitalousnaiset.fi/maisemaopas

Lisätietoja:

Leena Lahdenvesi-Korhonen,
kehitysjohtaja
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
040 523 5133
etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi
Tapio Heikkilä,
ympäristöneuvos,
ympäristöministeriö
0295 250 166
etunimi.sukunimi@ym.fi