Pieksämäen Iso-Pappilan Tukiyhdistys teki vuoden 2018 Maisemateon Etelä-Savossa

3 min lukuaika

Uutinen

Etelä-Savon maisemateko on Pieksämäen Iso-Pappilan puistopuutarhan kunnostaminen ja nimeäminen Sylvi Kekkosen puistoksi

Kuva: Iso-Pappilan Tukiyhdistys ry

Pieksämäen Iso-Pappilan Tukiyhdistys ry teki vuoden 2018 Maisemateon Etelä-Savossa

Maa- ja kotitalousnaisten Vuoden maisemateko 2018 Etelä-Savossa on Pieksämäen Iso-Pappilan puistopuutarhan kunnostaminen ja nimeäminen Sylvi Kekkosen puistoksi. Etelä-Savon Vuoden maisemateko valittiin nyt neljättä kertaa ja teemana oli ”Laita hyvä kiertämään”.
Pieksämäen Iso-Pappila kuuluu osana Pieksämäen maaseurakunnan kirkonmäen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Kulttuurihistoriallista merkitystä sillä on myös kirjailija Sylvi Kekkosen synnyinpaikkana. Puistoa on kunnostettu yhdistyksen talkoilla kymmenen vuoden ajan pala kerrallaan. Kerran talkoissa pensasviidakkoa leikattaessa tuli yllättäen esiin yksinäinen liuskekivi. Kivi kaivettiin esiin ja huomattiin, että vieressä oli toinenkin. Nurmen alle kadonneen polun löytyminen innoitti tukiyhdistystä ja puiston kunnostaminen alkoi toden teolla.
Villiintyneen kasvuston seasta raivattiin esiin vanhoja puita, pensaita ja perinnekasveja. Vanhat polunpaikat etsittiin, puut, pensaat ja uudistetut kukkapenkit kasveineen luetteloitiin ja merkittiin karttaan ja niihin laitettiin nimilaatat. Yrttimaa perustettiin uudelleen ja vanhojen valokuvien mukaisia penkki- ja pöytäryhmiä toteutettiin. Puistoon rakennettiin Sylvi Kekkosen aforismipolku. Erityisesti lapsia ajatelleen puistoon jätettiin avointa nurmea telmimiseen. Viimeksi toteutettiin puutarhamaja, jonka avulla puiston käyttöä lisätään puistokonsertein ja pikkujuhlin. Kunnostettu puisto avattiin yleisölle 2017. Sylvi Kekkosen puiston virallinen nimeämisjuhla pidettiin 17.6.2018.
Etelä-Savon maisematekovoittaja eli Pieksämäen Sylvi Kekkosen puisto esittelyssä myös videolla.
Kuva: Iso-Pappilan Tukiyhdistys ry
Raadin perustelut
Kirkonmäen kokonaisuus, johon Iso-Pappilakin puistoineen kuuluu, on arvokas osa Pieksämäen kaupunkikuvaa. Yleiseen käyttöön kunnostetulla puistopuutarhalla on suuri merkitys asukkaille. Se kohentaa maisemaa ja viherympäristön laatua, säilyttää kulttuurihistoriallisia arvoja ja nostaa kaupungin profiilia. Puistosta on kehittynyt matalan kynnyksen paikka, joka mahdollistaa ja luo puitteet oleskeluun, ihmisten kohtaamiseen ja Pieksämäen kulttuurielämän elävöittämiseen. Asukkaat ovat jo nyt ottaneet puiston omakseen ja se on houkuttanut kävijöitä ja ryhmiä kauempaakin. Kohde on kunnostettu pääasiassa talkoovoimin pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Vuoden teema ’Laita hyvä kiertämään’ toteutuu monessakin mielessä. Vuosisatojen ajan paikalla on ollut toimintaa, ja sitä edelleen ylläpidetään. Toiminta on kaikille avointa ja siinä on huomioitu eri-ikäiset käyttäjät. Toiminnan perustana ovat paikan olemassa olevat vahvuudet, jotka on otettu esiin ja muokattu nykypäivään sopiviksi.
Etelä-Savon valinnan suoritti maakunnallinen raati, johon kuuluivat kulttuuriympäristöasiantuntija Satu Karjalainen Etelä-Savon ELY-keskuksesta, ympäristöpäällikkö Hanna Pasonen Mikkelin seudun ympäristökeskuksesta, ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo Etelä-Savon Maakuntaliitosta, toimittaja Kirsti Vuorela Länsi-Savo-lehdestä sekä maisema- ja ympäristöasiantuntija Eeva Puustjärvi ja maisema- ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savosta.
Lisätiedot:
  • Saara Ryhänen, maisema- ja ympäristöasiantuntija Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo
    saara.ryhanen @ maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 4868 237
  • Ilkka Seppä, puheenjohtaja Pieksämäen Iso-Pappilan Tukiyhdistys ry
    ilkka.seppa @ pty.inet.fi, p. 050 361 0772
Edellisten vuosien voittajat Etelä-Savossa