Keski-Suomen vuoden maisemateko 2016 -kilpailu

1 min lukuaika

Uutinen

Voittajaksi Koskenkylä-Lehtolan kyläläiset Saarijärveltä

Kuva: Päivi Saavalainen

Keski-Suomen vuoden maisemateko 2016 -kilpailun voittajaksi Koskenkylä-Lehtolan kyläläiset Saarijärveltä

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ovat valinneet Saarijärven Koskenkylä-Lehtolan kyläläiset Keski-Suomen Vuoden maisemateko -kilpailun voittajaksi. Tunnustus on kunnianosoitus ansiokkaasta kulttuurimaiseman hoidosta. Tunnustus jaettiin Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa 29.10.2016 Petäjävedellä Lemettilän tilalla.

Koskenkylän-Lehtolan kyläläiset ovat tehneet viiden vuoden ajan kunnostuksia Iso-Löytänän ja Saarijärven vesireitin välisellä alueella. Toimenpiteet ovat kattaneet mm. rakennuskunnostuksia, raivauksia, kosteikonhoitoa sekä laidunnusta ja ne on toteutettu talkoilla, maanomistajien omalla työllä sekä luonnonhoitotuilla. Toimenpiteiden myötä näkymät ovat avautuneet, linnusto ja muu luontolajisto monipuolistunut, yleinen viihtyisyys parantunut ja yhteisöllisyys lisääntynyt.

Vuoden maisemateko -kilpailulla Maa- ja kotitalousnaiset haluavat nostaa esiin kulttuurimaisemasta huolehtivien yksittäisten henkilöiden, yhdistysten, talkoolaisten ja muiden toimijoiden tärkeää työtä. Maaseudun kulttuurimaisemien säilyminen vaatii pitkäjänteistä hoitoa ja yhteistä sitoutumista asiaan. Hoidettu maisema lisää alueen vetovoimaisuutta, vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa ihmisten viihtyisyyttä.

Koskenkylä-Lehtolan kyläläisten maisemateko lähtee edustamaan keskisuomalaista maisemanhoitoa valtakunnalliseen Vuoden maisemateko -kilpailuun, jonka voittaja valitaan joulukuussa. Valinnan tekevät Maa- ja kotitalousnaisten Keskus yhdessä valtakunnallisen raadin kanssa.

Lisätietoja:
www.maajakotitalousnaiset.fi/vuodenmaisemateko
Keski-Suomen valinnasta
Kirsi Koskela
Maiseman- ja luonnonhoidon asiantuntija
Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi
043 826 7290
kirsi.koskela@maajakotitalousnaiset.fi

Valtakunnallisesta valinnasta
Leena Lahdenvesi-Korhonen
Kehitysjohtaja, maaseutumaisema ja luonnonhoito
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
040 523 5133
leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi