Verkostoilla tehoa vesienhoitoon

MKN Oulu

Hanke on päättynyt 31.12.2020.

Kuva: Heikki Tahkola
Maakunnallisten vesienhoidon ja vesistöaluekohtaisten verkostojen kehittäminen, aktivointi ja tukeminen.
Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeen tavoitteena on kehittää maakunnallisia vesienhoidon verkostoja, aktivoida ja tukea vesistöaluekohtaisia vesienhoidon verkostoja sekä kehittää Vesistökunnostajan karttapalvelua verkostotoimijoiden työkaluksi ja tiedonvälityskanavaksi. Hankkeessa sovelletaan Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon verkoston (VYYHTI -verkosto) toimintamallia Uudenmaan alueella.
Hankkeen tuloksena syntyy sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Uudellemaalle maakunnalliset vesienhoitoa edistävät vesienhoidon verkostot, jotka toimivat vahvassa yhteistyössä perustettavien maakuntien kanssa sekä tukevat maakuntien vesienhoidon tehtävää. Verkostojen toiminnalla aktivoidaan ja tuetaan vesistö- ja vesistöaluekohtaisia vesienhoidon verkostoja molemmissa maakunnissa sekä edistetään vesienhoidon verkostoitumista myös muualla Suomessa.
Hankkeen tavoitteena on myös kehittää edelleen paikallisen tason vesienhoidon verkostoitumista molemmilla hankkeen toteutusalueilla sekä auttaa ja opastaa eri toimijoita vesien tilan parantamiseen tähtäävissä toimenpiteissä ja rahoitusmahdollisuuksissa. Hankkeessa monipuolistetaan aktiivisten kunnostustoimijoiden verkostoa erityisesti maa-, metsätalous- ja kalataloustoimijoilla. Myös nuoriso- ja harrastejärjestöjä sekä kuntasektorin toimijoita aktivoidaan mukaan vesienhoitoon liittyvien verkostojen toimintaan.
Hankkeessa kehitetään Vesistökunnostajan karttapalvelua palvelemaan paremmin eri toimijoiden tarpeita sekä lisätään siihen erityisesti paikallisia kunnostustoimijoita (yhdistykset, osakaskunnat) palvelevia ominaisuuksia.
Aikataulu: 2019–2020
Hallinnoija: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
Rahoittaja: Ympäristöministeriö, vesien- ja merenhoidon kärkihankerahoitus 300 000 euroa
Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.