Maisemapolkuja

MKN Etelä-Suomi

Maisemahankkeet

Maisemapolkuja oli ajanjaksolla 1.6.2018-31.12.2019 toiminut hanke, jonka rahoitti Leader Sepra ry.

Näkymää Haaviston ja Vastilan maisemapolku -tarinakartasta

Hankkeessa oli mukana seitsemän kylää eteläisestä Kymenlaaksosta:

  • Miehikkälästä Salo-Miehikkälä ja Suur-Miehikkälä
  • Pyhtäältä Haavisto ja Vastila
  • Virolahdelta Klamila ja Virojoki
  • Kotkasta Tiutinen

Hanketta toteutti ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Hankkeen toiminta-aika oli 1.6.2018-31.12.2019.

Hankkeessa haluttiin lisätä ihmisten mielenkiintoa lähiympäristöä kohtaan, vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista kylien sisällä sekä saada aikaan digitaalisen materiaalin ympärille luontoarvoihin ja maisemaan perustuvaa matkailua. Hankkeessa luotiin kylille joko mobiilireitti tai tarinakartta.

Mobiilireitti toteutettiin Kylänomadi-nimisellä kännykkäsovelluksella. Sovellus näyttää mobiilireitin kohteet kartalla sekä kertoo tietoja paikasta. Kyläläiset itse päättivät reitin kohteet ja esiteltävän sisällön.

Tarinakartta puolestaan on visuaalinen tapa asioiden kertomiseen ja jakamiseen yhdistäen kuvia, tekstiä, karttoja ja mediaa helposti ymmärrettävässä muodossa. Tarinakartta toteutettiin Story Map -tietokonesovelluksella, ja kyläläiset itse päättivät sisällön.

Lisätietoja: Maisema-asiantuntija Katriina Koski; katriina.koski@proagria.fi; 0401488220

Hankkeen tuotoksiin pääset tutustumaan täältä:

Klamilan mobiilireitti (suomi, englanti ja venäjä)

Virojoen mobiilireitti (suomi, englanti ja venäjä)

Salo-Miehikkälän mobiilireitti (suomi, englanti ja venäjä)

Tiutisen mobiilireitti (suomi,englanti ja venäjä)

Suur-Miehikkälän mobiilireitti (suomi, englanti ja venäjä)

Haaviston ja Vastilan tarinakartta