European Region of Gastronomy Juhlavuosi -hanke

MKN Itä-Suomi

Keskiössä on gastronomia, joka tarkoittaa ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettujen ruokien tuntemusta ja niiden valmistamista.

Erg juhlavuosi www

Juhlavuoden kehitystyön tärkein tavoite on lähiruokaohjelman tavoitteiden mukaisesti rakentaa ja toteuttaa European Region of Gastronomy, Kuopio Region 2020-2021 juhlavuosien ohjelmaa yhteistyössä elintarvike-, matkailu- ja luovien alojen yritysten kanssa.

Keskiössä on gastronomia, joka tarkoittaa ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettujen ruokien tuntemusta ja niiden valmistamista. Kehitystyö pohjautuu edellä mainittujen alojen sitouttamiseen alueen kehitystyöhön, uusiin toimintamalleihin ja verkostomaiseen toimintamalliin.

Hankkeen keskiössä on paikallistalouden, työllisyyden ja ruokakulttuurin edistäminen ja juhlavuoden ohjelmassa ja toiminnassa painotetaan sme-yritysten sisältöjä ja kehittämistä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on rakentaa nostamalla alueen gastronomista tasoa jatkuvuutta vastuullisen ruokamatkailun kehitystyöhön.

Hallituksen lähiruokaohjelman tavoitteena on lähiruoka-alalla olevien toimijoiden yhteistyön vahvistaminen ja alan kehittämisen tehostaminen. www.tastesavo.fi

Hankkeen toteutusaika on 01.08.2019 - 31.12.2021.