Cities2030 – Kaupunkiseutujen kestävät ruokajärjestelmät

MKN Etelä-Pohjanmaa

Kansainvälisen EU-hankkeen tavoitteena on kehittää kestäviä kaupunkiseutujen ruokajärjestelmiä. Suomessa hanketta toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla. Seinäjoen kaupunkiseudulla työtä tehdään erityisesti lasten ja nuorten parissa pilotoimalla kestävyyteen tähtääviä toimenpiteitä.

Cities2030 -hankkeessa on 41 partneria 20 eri maasta.
H2020 logo with text

Hankkeessa kehitetään paikallisesti lasten ja nuorten kestävämpiä välipaloja, luodaan uusi harrastus yläkouluikäisille ”The Food Business Club” ja kehitetään kouluruokaloita ravintolamaisemmiksi viihtyisiksi ympäristöiksi. Hankkeessa kehitetään lasten kulttuuritapahtuma Pikkuprovinssin sisältöjä niin, että se toimii samalla lasten ruokakasvatuksen kulttuuriin kallellaan olevana alustana.  Tutustu hankkeen aktiviteetteihin tarkemmin sen omilla nettisivuilla.

Maa- ja kotitalousnaisten yrityspalvelut toimii hankkeessa tehtäväjohtajana teemassa, jossa selvitetään sukupuolen merkitystä ruokajärjestelmässä ja tehdään aiheesta julkaisu. Maa- ja kotitalousnaisten yrityspalvelut toteuttaa Cities2030 -hanketta Seinäjoen kaupunkiseudulla yhdessä Into Seinäjoen kanssa. Neljä vuotta kestävässä Horisontti 2020 -hankkeessa on mukana 43 organisaatiota 22 Euroopan maasta ja sitä johtaa italialainen yliopisto Universita Ca’Foscari Venezia.

Näet projektipartnerit ja budjetin EU:n Cordis-palvelusta.

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoituspäätöksellä numero 101000640.

Lisätietoa hankkeesta:

Terhi Välisalo
kehittämisasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

Kirsi Varila
toiminnanjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset